Save
Save chapter to my Bookmarks
Cite
Cite this chapter
Print this chapter
Share
Share a link to this chapter
Free
Description: Dutch Seventeenth-Century Genre Painting: Its Stylistic and Thematic Evolution
Bibliography
PublisherYale University Press
https://doi.org/10.37862/aaeportal.00040.023
View chapters with similar subject tags
Bibliography
PRIMARY SOURCES
Aleman, Mateo. The Rogue: Or the Life of Guzman de Alfarache. London, 1622.
Amsterdamsch Hoerdom, ’t. Amsterdam, [1681].
Angel, Philips. Praise of Painting [1642]. Translated by Michael Hoyle, Introduction and Commentary by Hessel Miedema. Simiolus 24 (1996): 227–58.
Barlaeus, Caspar. Poemata. 2 vols. Leiden, 1628.
Beck, David. Spiegel van mijn leven; een Haags dagboek uit 1624. Introduced and annotated by Sv. E. Veldhuijzen. Hilversum, 1993.
Bergh, A. vanden. Ieronimo. Utrecht, 1621.
Beverwijck, Johan van. “Schat der gesontheydt.” In Alle de wercken, zo in de medicyne als chirurgie van de heer Joan van Beverwyck. Amsterdam, 1656.
Bie, Cornelis de. Het gulden cabinet vande edele vry schilder-const. Antwerp, 1661.
Blasius, Joannes. Fidamants kusjes. Amsterdam, 1663.
Bleyswijck, Dirck van. Beschryvinge der Stadt Delft. Delft, 1667.
Bloem-hof van de Nederlantsche ieucht, Den. Amsterdam, 1610.
Bredero, Gerbrand Adriaensz. The Spanish Brabanter. A Seventeenth-Century Dutch Social Satire in Five Acts [1617]. Introduced and translated by H. David Brumble III. Binghamton, 1982.
———. Moortje. Amsterdam, 1617.
———. Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot liedboeck [1622]. Edited by A. A. van Rijnbach. Rotterdam, 1971.
Brooks, Thomas. Gouden’ appelen voor iongh-mans en iongh-dochters . . . Translated by D. Montanus. Utrecht 1667.
Brune, Johan de. Nieuwe wyn in oude le’er-zacken. Middelburg, 1636.
———. Bankket-werk van goede gedagten. 2nd edn. 2 vols. Middelburg, 1660.
Bullaert, Isaac. Academie des sciences et des art, contenant les vies, & les eloges historiques des hommes illustres. 2 vols. Amsterdam, 1682.
Bulwer, John. Chirologia: Or the Natural Language of the Hand [1644]. Introduced and edited by James W. Cleary. Carbondale/Edwardsville, 1974.
Camphuysen, Dirck Rafaelsz. Stichtelycke rymen. 5th edn. Rotterdam, 1644.
Cats, Jacob. Houwelyck. Dat is de gansche gelegentheyt des echten staets. 6 pts. Middelburg, 1625.
———. Proteus ofte minne-beelden verandert in sinnebeelden. Rotterdam, 1627.
———. Spiegel vanden ouden ende nieuwen tijdt. 3 pts. The Hague, 1632.
———. Ouderdom, buyten-leven, en hof-gedachten, op Sorgh-Vliet. in: Alle de wercken. 3rd edn. pt. 8. Amsterdam, 1665.
Cluchtboeck. Amsterdam, 1637.
Coleveldt, J. J. Hartoginne van Savoyen. Amsterdam, 1634.
Coornhert, D. V. Recht ghebruyck ende misbruyck ende misbruyck van tydlicke have. 2nd edn. Amsterdam, 1610.
Corrozet, Gilles. Hecatongraphie. Paris, 1543.
[Courtin, A. de]. The Rules of Civility. London, 1671.
———. Nieuwe verhandeling van de welgemanierd-heidt, welke in Vrankryk onder fraeye lieden gebruikelyk. Amsterdam, 1672.
Croon, P. Almanach voor heden en morgen … voor een nieuw-iaer. Antwerp, 1665.
Dafforne, Richard. Grammatica ofte leez-leerlings steunsel. Amsterdam, 1627.
Dod, John, and Robert Cleaver. A Godly Forme of Houshold Government. 5th edn. London, 1612.
D[oes], I[ohan] v[an der]. Den lof der vrouwen. Gorinchem, 1622.
Erasmus. Colloquia familiaria. Dat is: gemeensame tsamenspreeckingen. Utrecht 1664.
Evelyn, John. The Diary of John Evelyn. Edited by E. S. de Beer. London, 1959.
Eyb, A. von. Ehebüchlein. Nuremberg, 1472.
Eykbergh, Petrus. De Basuyn van Sodoma ende Gomorra. Amsterdam, 1659.
Faret, Nicolas. Den eerlyken jongeling, of de edele konst van zich by groote en kleyne de doen eeren en beminnen [1630]. Translated by Samuel van Hoogstraten. Dordrecht, 1657.
Follinus, Hermannus. Physiognomia, ofte menschenkenner. Haarlem, 1613.
Geest van Jan Tamboer, De. Amsterdam, 1659.
Gelder, Jan G. van, and Ingrid Jost, Jan de Bisschop and His Icones & Paradigmata [1668–9, 1671]. Classical Antiquities and Italian Drawings for Artistic Instruction in Seventeenth Century Holland. 2 vols. Edited by Keith Andrews. Doornspijk, 1985.
Gool, Johan van. Den nieuwe schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen. 2 vols. The Hague, 1750–51.
Gouge, William. Of Domesticall Duties. London, 1622.
Gramsbergen, M[atthijs]. Kluchtige tragoedie: of den Hartoog van Pierlepon. Amsterdam, 1650.
Groen, Jan van der. Den nederlandtsen hovenier. Amsterdam, 1669.
Haerlemsche eerlycke uren. 2 pts. Haarlem, 1663.
Hazart, Cornelis. Het gheluckich ende deughdelyck houwelyck. Antwerp, 1678.
Heemskerck, Johan van. Pub. Ovidii Nasonis minne-kunst, gepast op d’Amsterdamsche vryagien. Amsterdam, 1622.
Heinsius, Daniel. Neder-duytsche poemata. Amsterdam, 1616.
Hofferus, Adrianus. Neder-duytsche poemata. Amsterdam, 1635.
Hooft, Peter Cornelisz. Emblemata amatoria [1611]. Introduction by K. Porteman. Leiden, 1983.
Hooft, W. D. Heden-daeghsche verlooren soon. Amsterdam, 1630.
———. Clughtigh-spel, Andrea de Piere, peerde-kooper. 2nd edn. Amsterdam, 1634.
Hoogstraten, Samuel van. Inleyding tot de hooge schoole der schilderkunst. Rotterdam, 1678.
Houbraken, Arnold. De groote schouburgh der Nederlandtsche konstschilders en schilderessen [1718–21]. 2nd edn. 3 vols. The Hague, 1753.
Houwaert, Johan Baptist. Pegásides pleyn. Ofte den lust-hof der maechden. 5th edn. 16 bks. Rotterdam, 1622–3.
Huygens, Constantijn. Mijn jeugd. Translated and annotated by C. L. Heesakkers. Amsterdam, 1987.
Incogniti Scriptoris Nova poemata [1624]. 3rd edn. Introduction by Jochen Becker. Soest, 1972.
Krul, Jan Harmensz. Minne-beelden: toe-ghepast, de lievende ionckheyt. Amsterdam, 1634.
———. Pampiere wereld. 4 pts. Amsterdam, 1644.
Lairesse, Gerard de. The Art of Painting [1707]. 2nd English edn., translated by John Frederick Fritsch. London, 1778.
Laurentius, Andreas. A Discourse of the Preservation of the Sight: of Melancholike Diseases; of Rheumes, and of Old Age. Translated by R. Surphlet. London, 1599.
Leeuwen, Simon van. Korte besgryving van … Leyden. Leiden, 1672.
Leydsche straat-schender of de roekeloose student, De [1683]. 5th edn. Amsterdam, 1756.
Magnus, Albertus. Women’s Secrets [1669]. Translation and Commentary by Helen Rodnite Lemay. Albany, 1992.
Mander, Karel van. Het schilder-boeck. Haarlem, 1603–4.
———. The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters [1603–4]. 6 vols. Translated by Derry Cook-Radmore et al., introduced and edited by Hessel Miedema. Doornspijk, 1994–9.
Marcon-velle, Jan van. Van het geluck en on-geluck des houwelickshier achter is noch by-ghevoeght, 49. gheboden of wetten des houwelicks door Plutarchus. Wormer-Veer, 1647.
Messiae, Petrus. De verscheyden lessen. Leiden, 1607.
Minnen, Joncker Livinus vander [pseud.]. Den eerelycken pluck-voghel. 4th edn. Brussels, 1684.
Monconys, Balthasar de. Journal des voyages de monsieur de Monconys. 2 vols. Lyon, 1665–6.
Neusboekje, in: Nieuw Worckumer Almanach. Leeuwarden, 1718.
Nieuwen clucht-vertelder, Den. Amsterdam, 1665.
Nieuwe hofsche rommelzoo, De. N. p., 1655.
Nieuwen ieucht spiegel. N. p., n. d. [c. 1620].
Nieuwen lust-hof Den. Amsterdam, 1602.
Nieuwen verbeterden lust-hof Den. Amsterdam, 1607.
Nugae Venales sive Thesaurus ridendi & Jocandi. N. p., 1648.
Ogier, Willem. De seven hooft-sonden. Amsterdam, 1682.
Olipodrigo of nieuwe kermis-kost. 2 pts. Amsterdam, 1654–5.
Oomius, Simon. Ecclesiola, dat is kleyne kercke. Amsterdam, 1661.
Orlers, Jan. Beschrijvinge der stadt Leyden. 2nd edn. Leiden, 1641.
Passe the Elder, Crispijn van de. Le miroir des plus belles courtisannes de ce temps. N. p., 1631.
Passe the Younger, Crispijn van de. Van ’t licht der teken en schilderkunst. Amsterdam, 1643.
Pels, A. Gebruik, en misbruik des tooneels [1681]. Introduction and Commentary by Maria A. Schenkeveld-van der Dussen. Culemborg, 1978.
Perrier, François. Eigentlyke afbeeldinge van hondert der aldervermaerdste statuen, of antique-beelden, staande binnen Romen [1638]. N. p., N. d. [e. 1730].
Pers, D. P. Gezangh der zeeden. Amsterdam, 1648.
Plutarch. Den spieghel des houwelicks. N. p., 1575.
Poirters, Adriaen. Het masker vande wereld afgetrocken [1646]. Oisterwijk, 1935.
Puget de la Serre, Jean. The Secretary in Fashion: Or, An Elegant and Compendious Way of Writing All Manner of Letters. 2nd edn. Translated by J. M. London, 1658.
Prynne, William. Histrio-mastix ofte schouw-spels treurspel. Translated by I. H. Leiden, 1639.
Quevedo, Francisco de. Seven wonderlycke ghesichten, in welcke alle de ghebreken deser eeuwe. Leeuwarden, 1642.
Quintijn, Gillis. Hollandsche-Liis met de Brabandsche-Bely. The Hague, 1629.
Ripa, Cesare. Iconologia, of uytbeeldingen des verstands. Translated by D. P. Pers. Amsterdam, 1644.
Rodenburgh, Theodore. Eglentiers poetens borstweringh. Amsterdam, 1619.
Rollenhagen, Gabriel. Nucleus emblematum Selectissimorum. 2 vols. Arnhem and Utrecht, 1611–13.
Rollos, Peter. Philotheca Corneliana. Frankfurt, 1619.
Roos, Axilium. Den Amsteldamsen Diogenes, of philosophische bloemhof. Utrecht, 1684.
Sandrart, Joachim von. Teutsche Academie der edlen Bau-, Bild- und Malerei-Künste. 3 vols. Nuremberg, 1675–80.
Santen, G. C. van. Lichte wigger. Leiden, 1617.
Schaep, Jan Claesz. Bloem-tuyntje. 2nd edn. Amsterdam, 1671.
Schrevelius, Theodorus. Harlemias. Haarlem, 1648.
Seven engelen der dienst-maagden, zijnde een rare en beknopte wederlegginge tegen een nu-onlangs uitgegeven boekje genaamd 7. duivelen der dienst-maagden, De. Leiden, 1697.
Spaan, Gerard van. Beschryvinge der stad Rotterdam [1698]. 3rd edn. Rotterdam, 1738.
Sprankhuisen, Dionysius. Lof en plicht des houwelyx. In Opuscula practica ofte alle de stichtelijke werken. pt. 1., pp. 135–52. Amsterdam, 1658.
Swaef, Joannes de. De geestelycke queeckerye van de jonge planten des Heeren [1621]. Middelburg, 1740.
Taffin, Jean. De boetveerdicheyt des levens. 12th edn. Amsterdam, 1640.
Teellinck, Willem. Den spieghel der zedicheyt. Amsterdam, 1626.
Teellinck, Willem. Noodwendigh vertoogh, aengaende den tegenwoordigen bedroefden staet van Gods volck. Middelburg, 1627.
Traudenius, Dirck. “Rymbundel.” In Tyd-zifter, dat is kort bericht of onderwijs van de onderscheidinge en afbeeldinge de tydts, gevolgd door rymbundel. Amsterdam, 1662.
Ubeda, Francisco Lopez de. La picara Justina. N.p., 1605.
Vaeck-verdryver van de swaermoedighe gheesten, Den. Amsterdam, 1620.
Veen, Otto van. Quinti Horatii Flacci emblemata. Antwerp, 1607.
———. Amorum emblemata. Antwerp, 1608.
Venne, Adriaen van de. Tafereel van sinne-mal. Middelburg, 1623.
———. Tafereel van de belacchende werelt. The Hague, 1635.
Vinne, Adriaen Laurensz. van der. Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz. van der Vinne; reisjournaal van een Haarlems schilder 1652–1655. Introduction and Commentary by Bert Sliggers, Jr. Haarlem, 1979.
Visscher, Roemer. Sinnepoppen [1614]. Edited by L. Brummel. The Hague, 1949.
Voetius, G. Een kort tractaetjen van de danssen. Utrecht, 1644.
———. Twist-reden tegen de schouw spelen [1650]. 2nd edn. Amsterdam, 1772.
Vos, Jan. Alle de gedichten [1662]. 2nd edn. 2 vols. Amsterdam, 1726.
V[ries], S[imon] de. Seven duyvelen, regeerende en vervoerende de hedendaeghsche dienst-maegden. Amsterdam, 1682.
Wallenkamp, Bernhardum. Inleydinghe in Zionsschole. Utrecht, 1661.
Walpole, Horace. Anecdotes of Painting in England. 5 vols. 2nd edn. London, 1782.
Weyerman, Jacob Campo. De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen. 4 vols. The Hague/Dordrecht, 1729–69.
Wittewrongel, Petrus. Oeconomia Christiana ofte Christelicke huys-houdinghe. 3rd edn. 2 vols. Amsterdam, 1661.
Zeeusche nachtegael, De. 3 pts. Middelburg, 1623.
Zeven duivelen, regerende en vervoerende de hedendaagsche dienst-maagden. Amsterdam, 1682.
SECONDARY SOURCES
Aalbers, J., and M. Prak, eds. De bloem der natie; adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden. Meppel and Amsterdam 1987.
Abels, Paul. “Church and Religion in the Age of Vermeer.” In Haks and van der Sman 1996, pp. 68–77.
Adams, Ann. “Money and the Regulation of Desire. The Prostitute and the Marketplace in Seventeenth-Century Holland.” In Fumerton and Hunt 1999, pp. 229–53.
Aerts, Remieg. “De burgerlijkheid van de Gouden Eeuw.” In Hendrix and Drees 2001, pp. 5–22.
Aerts, Remieg, and Henk te Velde, eds. De stijl van de burger; over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de middeleeuwen. Kampen, 1998.
Alpers, Svetlana. “Bruegel’s Festive Peasants.” Simiolus 6 (1972–3): 163–76.
———. “Realism as a Comic Mode: Low-Life Painting Seen Through Bredero’s Eyes.” Simiolus 8 (1975–6): 115–44.
———. “Taking Pictures Seriously: A Reply to Hessel Miedema.” Simiolus 10 (1978–9): 46–50.
———. The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century. Chicago and London, 1983.
——— (1997). “Picturing Dutch Culture.” In Franits 1997b, pp. 57–67.
Andel, M. A. van. Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers; de chirurgijnsgilden en de praktijk der heelkunde (1400–1800). The Hague, 1981.
Arasse, Daniel. Vermeer: Faith in Painting. Princeton, 1994.
Augustin, Roland. Der Geschmack des Neuen: Das Motiv des Tabakrauchens und seine Modernitat in der niederländischen Kunst. Frankfurt am Main and New York, 1998.
Baer, Ronni. “The Paintings of Gerrit Dou (1613–1675).” Ph.D. dissertation, New York University, 1990.
———. “The Life and Art of Gerrit Dou.” In Washington D.C., 2000, pp. 26–52.
Bakker, Boudewijn. “Schilderachtig: Discussions of a Seventeenth-Century Term and Concept.” Simiolus 23 (1995): 147–62.
Barnes, Susan J., and Arthur K. Wheelock, Jr., eds. Van Dyck 350. Washington D.C., 1994
Barthes, Roland. “The Reality Effect.” In French Literary Theory Today. A Reader, edited by T. Todorov, translated by R. Carter, pp. 11–17. Cambridge and New York, 1982.
Baumstark, R. Masterpieces from the Collection of the Princes of Liechtenstein. New York, 1980.
Beaujean, Dieter. Bilder in Bildern: Studien zur niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Weimar, 2001.
Becker, Jochen. “‘Diese emblematische Stück stellet die Erziehung der Jugend vor.’ Zu Adriaen van der Werff, München, Alte Pinakothek, Inv. Nr. 250.” Oud Holland 90 (1976): 77–107.
———. “‘De duystere sin van de geschilderde figueren’: zum Doppelsinn in Rätsel, Emblem und Genrestück.” In Vekeman and Müller-Hofstede 1984, pp. 17–29.
———. “Der Blick auf den Betrachter: Mehrdeutigkeit als Gestaltungsprinzip nieder-lándischer Kunst des 17. Jahrhunderts.” In Acts of the 27th International Congress of the History of Art (1989), section 7, pp. 77–92. Strasbourg, 1992.
———. “Beholding the Beholder: The Reception of ‘Dutch’ Painting.” Argumentation 7 (1993): 67–87.
———. “‘Il faut cultiver notre jardin.’ Beelden van beschaving.” In de Boer 2001, pp. 149–93.
———. “Aan een gouden keten: eerbewijzen voor kunstenaars.” De Zeventiende Eeuw 18 (2002): 51–64.
Bedaux, Jan Baptist. “Minnekoorts-, zwangerschaps- en doodsverschijnselen op zeventiende-eeuwse schilderijen.” Antiek 10 (1975): 17–42.
———. The Reality of Symbols; Studies in the Iconology of Netherlandish Art 1400–1800. The Hague and Maarssen, 1990.
Begheyn, P. J. “Biografische gegevens betreffende de Haarlemse schilder Cornelis Bega (c. 1632–1664) en zijn verwanten.” Oud Holland 93 (1979): 270–78.
Beherman, Thierry. Godfried Schalcken. Paris, 1988.
Belkin, Kristin Lohse. Rubens. London, 1998.
Benesch, Otto. The Drawings of Rembrandt. 2nd edn. 6 vols. London, 1973.
Berg, W. van den, and J. Stouten, eds. Het woord aan de lezer; zeven literatuurhistorische verkenningen. Groningen, 1987.
Berge, Domien ten. De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats. The Hague, 1979.
Bergström, Ingvar. “Rembrandt’s Double-Portrait of Himself and Saskia at the Dresden Gallery: A Tradition Transformed.” Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 17 (1966): 143–69.
Bergvelt, Ellinoor, and Renée Kistemaker, eds. De wereld binnen handbereik; Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1583–1733. Amsterdam, 1992.
Bevers, Ton. Artists-Dealers-Consumers: On the Social World of Art. Hilversum, 1994.
Biesboer, Peter. “Judith Leyster: Painter of ‘Modern Figures.’” In Worcester 1993, pp. 75–92.
———. Netherlandish Inventories 1: Collections of Paintings in Haarlem 1572–1745. Edited by Carol Togneri. Los Angeles, 2001.
Bièvre, Elisabeth de. “The Urban Subconscious: The Art of Delft and Leiden.” Art History 18 (1995): 222–52.
Bijl, Martin. “The Artist’s Working Method.” In Washington D.C., 1996, pp. 83–91.
Blaas, P. B. M. “De Gouden Eeuw: overleefd en herleefd. Kanttekeningen bij het beeldvorm-ingsproces in de 19de eeuw.” De Negentiende Eeuw 9 (1985): 109–30.
Blade, Timothy Trent. “The Paintings of Dirck van Delen.” Ph.D. dissertation, University of Minnesota, 1976.
Blankert, Albert. Vermeer of Delft. New York, 1978.
———. “General Introduction.” In Washington DC. 1980, pp. 15–33.
———. “Caravaggio en Noord-Nederland.” In Utrecht 1986–7, pp. 17–41.
———. “What is a Dutch Seventeenth Century Genre Painting? A Definition and Its Limitations.” In Holländische Genremalerei im 17. Jahrhundert; Symposium Berlin 1984 (Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz, Sonderband 4), edited by Henning Bock and Thomas W. Gaehtgens, pp. 9–32. Berlin, 1987.
———. “Vermeer’s Modern Themes and Their Tradition.” In Washington D.C., 1995–6, pp. 31–45.
Blankert, Albert, John Michael Montias, and Gilles Aillaud. Vermeer. New York, 1988.
Blok, F. F. Caspar Barlaeus; From the Correspondence of a Melancholic. Assen and Amsterdam, 1976.
Bock, Henning, and Thomas W. Gaehtgens, eds. Holländische Genremalerei im 17. Jahrhundert; Symposium Berlin 1984 (Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz, Sonderband 4). Berlin, 1987b.
Bode, Wilhelm von. Die Meister der holländischen und flämischen Malerschulen. 8th ed. Leipzig, 1956.
Boekhorst, Peter te et al., eds. Cultuur en maatschappij in Nederland 1500–1850; een historisch-antropologisch perspectief. Heerlen 1992.
Boer, Pirn den. “Vergelijkende begripsgeschiedenis.” In Beschaving; een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur, edited by Pim den Boer, pp. 15–78. Amsterdam, 2001.
Boers, M. E. W. “Een nieuwe markt voor kunst: de expansie van de Haarlemse schilderijenmarkt in de eerste helft van de zeventiende eeuw.” In Kunst voor de markt 1500–1700 (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 50), edited by Reindert Falkenburg et al., pp. 195–219. Zwolle, 1999.
Boersma, Annetje. “Dou’s Painting Technique.” In Washington D.C. 2000, pp. 54–63.
Bogaers, Llewellyn. “Een kwestie van macht? De relatie tussen de wetgeving op het openbaar gedrag en de ontwikkeling van de Utrechtse stadssamenleving in de zestiende en zeventiende eeuw.” In Beschikken en beschaven; katholieke en protestante beschavingsoffensieven in de zestiende en zeventiende eeuw (Volkskundig Bulletin 11), edited by J. J. Voskuil et al., pp. 102–26. Amsterdam, 1985.
Bogendorf Rupprath, Cynthia von. “Molenaer in His Studio: Props, Models, and Motifs.” In Raleigh 2002, pp. 27–41.
Bok, Marten Jan. “On the Origins of the Flute Player in Utrecht Caravaggesque Painting.” In Klessman 1988, pp. 135–41.
———. “Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580–1700.” Proefschrift, Universiteit van Utrecht, 1994.
———. “The Artist’s Life.” In Washington D.C. 1996, pp. 25–37.
———. “Biographies.” In San Francisco 1997, pp. 370–93.
———. “Pricing the Unpriced: How Dutch Seventeenth-Century Painters Determined the Selling Price of Their Work.” In Art Markets in Europe, 1400–1800, edited by Michael North and David Ormrod, pp. 103–11. Aldershot, 1998.
———. “Society, Culture, and Collecting in Seventeenth-Century Delft.” In New York 2001a, pp. 196–210.
——— (2001b). “The Rise of Amsterdam as a Cultural Centre: The Market for Paintings, 1580–1680.” In O’Brien 2001, pp. 196–209.
Bol, Laurens J. Adriaen Pietersz. van de Venne, Painter and Draughtsman. Doornspijk, 1989.
Bostoen, Karel et al., eds. “Tweelinge eener draagt”: woord en beeld in de Nederlanden (1500–1730) (De Zeventiende Eeuw 17 no. 3). Hilversum, 2001.
Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Translated by Richard Nice. Cambridge, Mass., 1984
Braun, H. “Gerrit und Willem van Honthorst.” Ph.D. dissertation, Georg-August-Universitát, Göttingen, 1966.
Braun, Karel. Alle tot nu toe bekende schilderijen van Jan Steen (Meesters der schilderkunst). Rotterdam, 1980.
Brederoo, N. et al., eds. Oog in oog met de spiegel. Amsterdam, 1988b.
Bredius, A. “Onbekende schilders, o.a. Casparus Smits, zich ook genoemd hebbende Theodorus Hartkamp.” Oud Holland 33 (1915): 112–20.
———. Jan Steen. Amsterdam, n. d. [1927].
Bremmer, Jan, ed. From Sappho to De Sade; Moments in the History of Sexuality. London and New York, 1989.
Bremmer, Jan and Herman Roodenburg, eds. A Cultural History of Humour. Oxford, 1997.
Brenninkmeyer-De Rooij, Beatrijs. “Correspondances et interactions entre peintres français et hollandais au XVIIe siècle.” In Paris 1986, pp. 47–76.
Breukink-Peeze, Margaretha. “Japanese Robes: A Craze.” In Imitation and Inspiration: Japanese Influence on Dutch Art, edited by Stefan van Raay, pp. 53–60. Amsterdam, 1989.
Brewer, John and Roy Porter, eds. Consumption and the World of Goods. London and New York, 1993.
Briels, Jan. De Zuidnederlandse immigratie 1572–1630. Haarlem, 1978.
———. “Brabantse blaaskaak en Hollandse botmuil; cultuurontwikkelingen in Holland in het begin van de Gouden Eeuw.” De Zeventiende Eeuw 1 (1985a): 12–36.
———. Zuidnederlanders in de Republiek 1572–1630: een demografische en cultuurhistorische studie. Sint-Niklaas, 1985b.
———. Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw 15Q5–1630. Antwerp, 1997.
Brière-Misme, Clotilde. “Un émule de Vermeer et de Pieter de Hooch: Cornelis de Man.” Oud Holland 52 (1935): 1–26 and 97–120.
Broekhuijsen, Marijke, and Myrle Tjoeng, eds. Wat heet oud; gedachten over het ouder worden. Baarn, 1994.
Broersen, Ellen. “‘Judita Leystar’: A Painter of ‘Good, Keen Sense’.” In Worcester 1993, pp. 15–38.
Bromley, J. S., and E. H. Kossmann, eds. Britain and The Netherlands. Groningen, 1964.
Brongers, Georg A. Nicotiana Tabacum. The History of Tobacco and Tobacco Smoking in the Netherlands. Amsterdam, 1964.
Broos, Ben. Meesterwerken in het Mauritshuis. The Hague, 1987.
———. “Un celebre Peijntre nommé Verme[e]r.” In Washington D.C. 1995–6, pp. 47–65.
———. “Vermeer: Malice and Misconception.” In Gaskell and Jonker 1998, pp. 19–33.
———. “Eeckhout, Gerbrand van den.” In Turner 2000, pp. 100–05.
Broos, Ton J. Tussen zwart en ultramarijn; de levens van schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman (1677–1747). Amsterdam and Atlanta, 1990.
Brown, Christopher. Carel Fabritius. Ithaca, 1981.
———. Van Dyck. Ithaca, 1983.
———. Images of a Golden Past; Dutch Genre Painting of the 17th Century. New York, 1984.
———. “Review of Exhib. cat. Washington D.C., Jan Steen: Painter and Storyteller.” Simiolus 25 (1997): 81–4.
Bruin, R. E. de, et al., eds. “Een paradijs vol weelde”; geschiedenis van de stad Utrecht. Utrecht, 2000.
Brusati, Celeste. “Stilled Lives: Self-Portraiture and Self-Reflection in Seventeenth-Century Netherlandish Still-Life Painting.” Simiolus 20 (1990–91): 168–82.
———. Artifice and Illusion: The Art and Writing of Samuel van Hoogstraten. Chicago and London, 1995.
——— (1997). “Natural Artifice and Material Values in Dutch Still Life.” In Franits 1997b, pp. 144–57.
———. “Honorable Deceptions and Dubious Distinctions: Self-Imagery in Trompe-l’Oeil.” In Copenhagen 1999, pp. 49–73.
———. “Hoogstraten, Samuel van.” In Turner 2000, pp. 169–75.
Bruyn, Josua. “Review of Peter Hecht, De Hollandse fijnschilders.” Oud Holland 105 (1991): 64–9.
———. “A Turning-Point in the History of Dutch Art.” In Amsterdam 1993–4, pp. 112–21.
Buijsen, Edwin. “Tussen ‘konsthemel’ en aarde; panorama van de schilderkunst in Den Haag tussen 1600 en 1700.” In The Hague, 1998–9, pp. 27–49.
Burke, James D. “Dutch Paintings.” Bulletin, St. Louis Art Museum 15 no. 4 (Winter 1980): 5–24.
Burke, Peter. Dutch Popular Culture in the Seventeenth Century: A Reconnaissance. Rotterdam, 1978a.
———. Popular Culture in Early Modern Europe. New York, 1978b.
———. The Art of Conversation. Ithaca and London, 1993.
———. Venice & Amsterdam: A Study of Seventeenth-Century Elites. 2nd edn. Cambridge, 1994.
Butler, Marigene H. “Appendix: An Investigation of the Technique and Materials Used by Jan Steen.” Philadelphia Museum of Art Bulletin 78 (1982–3): 44–61.
Carasso, Dedalo. “De schilderkunst en de natie; beschouwingen over de beeldvorming ten aanzien van de zeventiende-eeuwse Noord-Nederlandse schilderkunst.” Theoretische Geschiedenis 11 (1984): 381–407.
Carlson, Marybeth. “A Trojan Horse of Worldliness? Maidservants in the Burgher Household in Rotterdam at the End of the Seventeenth Century.” In Kloek et al. 1994, pp. 87–96.
Castan, Nicole. “The Public and the Private.” In Chartier 1989, pp. 403–45.
Cavalli-Björkman, Görel, ed. Rembrandt and His Pupils: Papers Given at a Symposium in National-museum Stockholm, 2–3 October 1992. Stockholm, 1993.
Chapman, H. Perry. Rembrandt’s Self-Portraits; A Study in Seventeenth-Century Identity. Princeton, 1990.
———. “Jan Steen’s Household Revisited.” Simiolus 20 (1990–91): 183–96.
———. “Persona and Myth in Houbraken’s Life of Jan Steen.” Art Bulletin 75 (1993): 135–50.
———. “Jan Steen as Family Man. Self-Portrayal as an Experiental Mode of Painting.” In Falkenburg et al. 1995, pp. 368–93.
———. “Jan Steen, Player in His Own Paintings.” In Washington D.C. 1996, pp. 11–23.
———. “Propagandist Prints, Reaffirming Paintings: Art and Community during the Twelve Years Truce.” In Wheelock and Seeff 2000, pp. 43–63.
———. “Women in Vermeer’s Home: Mimesis and Ideation.” In Westermann et al. 2001, pp. 237–71.
———. “Home and the Display of Privacy.” In Newark 2001–2, pp. 129–52.
Chartier, Roger. Cultural History; Between Practices and Representations. Translated by Lydia G. Cochrane. Ithaca, 1988.
———. “Introduction.” In Passions of the Renaissance (A History of Private Life, vol. 3), edited by Roger Chartier, translated by Anton Goldhammer, pp. 163–4. Cambridge, Mass., and London, 1989.
Cheney, Liana de Girolami. “The Oyster in Dutch Genre Paintings: Moral or Erotic Symbolism.” Artibus et Historiae 15 (1987): 135–58.
Chong, Alan. “Arent de Gelder and the Art Scene in Dordrecht.” In Moltke 1994, pp. 9–18.
Cornelis, Bart. “A Reassessment of Arnold Houbraken’s Groote schouburgh!’ Simiolus 23 (1995): 163–80.
———. “Arnold Houbraken’s Groote schouburgh and the Canon of Seventeenth-Century Painting.” Simiolus 26 (1998): 144–61.
Costaras, Nicola. “A Study of the Materials and Techniques of Johannes Vermeer.” In Gaskell and Jonker 1998, pp. 145–67.
Cropper, Elizabeth. “The Petrifying Art: Marino’s Poetry and Caravaggio.” Metropolitan Museum Journal 26 (1991): 193–226.
Cuzin, Jean-Pierre. “Manfredi’s Fortune Teller and Some Problems of ‘Manfrediana Methodus.’” Bulletin of the Detroit Institute of Arts 58 (1980): 15–25.
Czech, Hans-Jòrg. Im Geleit der Musen; Studien zu Samuel van Hoogstratens Malereitraktat Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst: anders de zichtbaere werelt (Rotterdam 1678). New York, Munich, and Berlin, 2002.
Dekker, Rudolf. “Maid Servants in the Dutch Republic: Sources and Comparative Perspectives.” In Kloek et al. 1994, pp. 97–101.
———. “Sexuality, Elites, and Court Life in the Late Seventeenth Century: The Diaries of Constantijn Huygens, Jr.” Eighteenth Century Life 23 (1999): 94–109.
———. Childhood, Memory and Autobiography in Holland from the Golden Age to Romanticism. New York, 2000.
———. Humour in Dutch Culture of the Golden Age. New York, 2001.
———. “Upstairs and Downstairs: meiden en knechts in het dagboek van Constantijn Huygens Jr.” Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 25 (2002): 78–88.
Delahay, Sasja, and Nora Schadee. “Verzamelaars en handelaars in Rotterdam.” In Rotterdam, 1994–5, pp. 31–41.
Delsaute, Jean-Luc. “The Camera Obscura and Painting in the Sixteenth and Seventeenth Centuries.” In Gaskell and Jonker 1998, pp. 111–23.
Deursen, A. Th. van. Plain Lives in a Golden Age: Popular Culture, Religion and Society in Seventeenth-Century Holland. Translated by Maarten Ultee. Cambridge, 1991.
Diederiks, Herman. “Amsterdam and Its Role in the Distribution of Culture in the Early Modern Period.” In Cities and the Transmission of Cultural Values in the Late Middle Ages and Early Modern Period (Records of the 17th International Colloquium Spa, 16–19. V.1994), pp. 73–83. Brussels, 1996.
Diederiks, H. A., and P. C. Spierenburg, “Economische en sociale ontwikkelingen.” In Ree-Scholtens 1995, pp. 169–97.
Diekiert, Marcus. “‘Sic Malesana Meos Circe Transformat Honores’. Der Student als Exempel des ‘unberaten Jugend’ in einem Nachtstück des Gerard van Honthorst.” Münchner Jahrbuch des Bildenden Kunst 50 (1999): 147–70.
Dijkshoorn, J. A. L’influence française dans les moeurs et les salons des Provinces-Unies. Paris, 1925.
Dixon, Laurinda S. “Some Penetrating Insights: The Imagery of Enemas in Art.” Art Journal 52 (1993): 28–35.
———. Perilous Chastity: Women and Illness in Pre-Enlightenment Art and Medicine. Ithaca, 1995.
Dixon, Laurinda S. and Petra ten-Doesschate Chu. “An Iconographical Riddle: Gerbrandt van den Eeckhout’s Royal Repast in the Liechtenstein Princely Collections.” Art Bulletin 71 (1989): 610–27.
Dolders, Arno. “Some Remarks on Lairesse’s Groot schilderboek.” Simiolus 15 (1985): 197–220.
Dongelmans, Bernardus P. M. Nil Volentibus Arduum, documenten en bronnen. Utrecht, 1982.
Doorninck, Marieke van, and Erika Kuijpers. De geschoolde stad; onderwijs in Amsterdam in de Gouden Eeuw. Amsterdma, 1993.
Dorren, Gabrielle. “De eerzamen: zeventiende-eeuws burgerschap in Haarlem.” In Aerts and te Velde 1998, pp. 60–79.
———. Eenheid en verscheidenheid: de burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw. Amsterdam, 2001.
Dreiskämper, Petra. “Redeloos, radeloos, reddeloos”; de geschiedenis van het rampjaar 1672. Hilversum, 1998.
Dresen-Coenders, Lène. “‘Wegh-wyser ten houwelick.’” In Apeldoorn, 1989, pp. 20–52.
Dudok van Heel, Bas. “Regent Families and Urban Development in Amsterdam.” In van Kessel and Schulte 1997, pp. 124–45.
Duits, Henk. “1670–1700: een verwaarloosd tijdvak uit de zeventiende-eeuwse toneelges-chiedenis.” Spiegel der Letteren 44 (2002): 22–31.
Durantini, Mary Frances. The Child in Seventeenth-Century Dutch Painting. Ann Arbor, 1983.
Eck, Caroline et al., eds. Het schilderachtige: studies over het schilderachtige in de Nederlandse kunstheorie en architectuur 1650-1900. Amsterdam, 1994.
Eck, Xander van. “Review of James Welu (ed.), Judith Leyster: A Dutch Master and Her World.’ Simiolus 22 (1993–4): 105–09.
Edwards, Elizabeth. “Roles, Status and Power; Amsterdam Regents in the Later Part of the Seventeenth Century.” Dutch Crossing 23 (1999): 218–37.
Egmond, Florike et al., eds. Kometen, monsters en muilezels; het veranderde natuurbeeld en de natu-urwetenschap in de zeventiende eeuw. Haarlem, 1999.
Ekkart, Rudolf. “Moor, Karel de.” In Turner 1996, vol. 22, p. 50.
Elias, Norbert. The History of Manners. Translated by Edmund Jephcott. New York, 1978.
———. Power & Civility. Translated by Edmund Jephcott. New York, 1982.
Elliott, John Paul. “Protestantization in the Northern Netherlands, A Case Study: The Classis of Dordrecht, 1572–1640.” Ph.D. dissertation, Columbia University, 1990.
Emmens, Jan. Rembrandt en de regels van de kunst [1968]. Amsterdam, 1979.
——— (1997). “A Seventeenth-Century Theory of Art: Nature and Practice (1969).” In Franits 1997b, pp. 15–20.
Enenkel, Karl et al., eds. Modelling the Individual: Biography and Portrait in the Renaissance. Amsterdam, 1998.
Faber, Dirk E. A. “De toestand in de Republiek.” In Utrecht, 1986–7, pp. 13–16.
Falkenburg, Reindert. “Recente visies op de zeventiende-eeuwse Nederlandse genre – schilderkunst.” Theoretische Geschiedenis 18 (1991): 119–40.
———. “Iconologie en historische antropologie: een toenadering.” In Halbertsma and Zijlmans 1993, pp. 139–74.
Falkenburg, Reindert et al., eds. Beeld en zelfbeeld in de Nederlandse kunst, 1330–1730 (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 46). Zwolle, 1995.
Falkenburg, Reindert, et al., eds. Kunst voor de markt 1500–1700 (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 50). Zwolle, 1999.
Filedt Kok, Jan Piet. “Hendrick Goltzius – Engraver, Designer and Publisher, 1582–1600.” In Goltzius-Studies: Hendrick Goltzius (1558–1617) (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 42–3), edited by Reindert Falkenburg et al., pp. 159–218. Zwolle, 1991–2.
Filedt Kok, Jan Piet et al. Netherlandish Art in the Rijksmuseum 1600–1700. Amsterdam and Zwolle, 2001.
Fink, Daniel A. “Vermeer’s Use of the Camera Obscura – A Comparative Study.” Art Bulletin 53 (1971): 493–505.
Fishman, Jane Susannah. “Boerenverdriet”: Violence Between Peasants and Soldiers in Early Modern Netherlands Art. Ann Arbor, 1982.
Fleischer, Roland E. “Ludolf de Jongh and the Early Work of Pieter de Hooch.” Oud Holland 92 (1978): 49–67.
———. Ludolf de Jongh (1616–1679): Painter of Rotterdam. Doornspijk, 1989.
Fleischer, Roland E., and Susan Scott Munshower, eds. The Age of Rembrandt; Studies in Seventeenth-Century Dutch Painting. State College, Penn., 1988.
Fleischer, Roland E., and Stephen Reiss. “Attributions to Ludolf de Jongh: Some Old, Some New.” Burlington Magazine 135 (1993): 668–77.
Fock, C. Willemijn. “Willem van Mieris en zijn mecenas Pieter de la Court van der Voort.” Leids Kunsthistorisch Jaarboek 2 (1983): 261–82.
———. “Kunstbezit in Leiden in de 17de eeuw,” In Het Rapenburg; Geschiedenis van een Leidse gracht, 6 vols., edited by Th. H. Lunsingh Scheurleer et al., vol. 5a, pp. 3–36. Leiden, 1986–92.
———. “Werkelijkheid of schijn. Het beeld van het Hollandse interieur in de zeventiende-eeuwse genreschilderkunst.” Oud Holland 112 (1998): 187–246.
——— (2001a). “1650–1700.” In Fock 2001b, pp. 81–179.
———. “Semblance or Reality? The Domestic Interior in Seventeenth-Century Dutch Genre Painting.” In Newark 2001–2, pp. 83–101.
Fock, C. Willemijn, ed. Het Nederlandse interieur in beeld 1600–1900. Zwolle, 2001b.
Forster, Leonard. The Icy Fire: Five Studies in European Petrarchism, Cambridge, 1969.
Foucart, Jacques. “Peter Lely: Dutch History Painter.” Mercury 8 (1989): 17–26.
Franits, Wayne. “The Relationship Between Emblems and Dutch Paintings of the Seventeenth century.” Marsyas 22 (1983–5): 24–32.
———. “The Family at Grace: A Theme in Dutch Art of the Seventeenth Century.” Simiolus 16 (1986): 36–49.
———. “‘The Vertues Which Ought to be in a Compleate Woman’: Domesticity in Seventeenth-Century Dutch Art.” Ph.D. dissertation, Institute of Fine Arts, New York University, 1987.
———. “The Depiction of Servants in Some Paintings by Pieter de Hooch.” Zeitschrift für Kunstgeschichte 52 (1989): 559–66.
——— (1990). “‘Betemt de jeughd, Soo doet sy deughd’: A Pedagogical Metaphor in Seventeenth-Century Dutch Art.” In Sluijter 1990, pp. 217–26.
———. Paragons of Virtue: Women and Domesticity in Seventeenth-Century Dutch Art. Cambridge and New York, 1993a.
———. “Wily Women? On Sexual Imagery in Dutch Art of the Seventeenth Century.” In From Revolt to Riches; Culture and History of the Low Countries 1300–1700, edited by Theo Hermans and Reinier Salverda, pp. 300–19. London, 1993b.
———. “Zwischen Fròmmigkeit und Geiz: Das Alter in Genredarstellungen.” In Braunschweig, 1993–4, pp. 78–86.
———. “Between Positivism and Nihilism: Some Thoughts on the Interpretation of Seventeenth-Century Dutch Paintings.” Theoretische Geschiedenis 21 (1994): 129–52.
———. “‘Young Women Preferred White to Brown’: Some Remarks on Nicolaes Maes and the Cultural Context of Late Seventeenth-Century Dutch Portraiture.” In Falkenburg et al. 1995, pp. 394–415.
———. “Domesticity, Privacy, Civility, and the Transformation of Adriaen van Ostade’s Art.” In Images of Women in Seventeenth-Century Dutch Art: Domesticity and the Representation of the Peasant, edited by Patricia Phagan, pp. 3–25. Athens, Ga., 1996.
——— (1997a). “Emerging From the Shadows: Genre Painting by the Utrecht Caravaggisti and Its Contemporary Reception.” In San Francisco, 1997, pp. 114–20.
———, ed. Looking at Seventeenth-Century Dutch Art: Realism Reconsidered. Cambridge and New York, 1997b.
——— (2001a). “‘For People of Fashion’. Domestic Imagery and the Art Market in the Dutch Republic.” In Westermann et al. 2001, pp. 295–316.
——— (2001b). “Johannes Vermeer: An Overview of His Life and Stylistic Development.” In Franits 2001c, pp. 8–26.
———, ed. The Cambridge Companion to Vermeer. Cambridge and New York, 2001c.
Frank-van Westrienen, Anna. De groote tour; tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw. Amsterdam, 1983.
Freedberg, David, and Jan de Vries, eds. Art in History, History in Art: Studies in Seventeenth-Century Dutch Culture. Santa Monica, 1991.
Fresia, Carol Jean. “Quacksalvers and Barber-Surgeons: Images of Medical Practitioners in 17th-Century Dutch Genre Painting.” Ph.D. dissertation, Yale University, 1991.
Friedlánder, Max J. “Das Inventar der Sammlung Wyttenhorst.” Oud Holland 23 (1905): 63–8.
Friedlánder, Walter. Caravaggio Studies [1955]. 1st paperback edn. Princeton, 1974.
Frijhoff, Willem. Cultuur, mentaliteit: illusies van elites? Nijmegen, 1984.
———. “Verfransing? Franse taal en nederlandse cultuur tot in de revolutietijd.” Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 104 (1989): 592–609.
——— (1992a). “Inleiding: historische antropologie.” In Frijhoff 1992b, pp. 11–38.
———. “Medical Education and Early Dutch Practitioners: Towards a Critical Approach.” In Marland and Pelling 1996, pp. 205–20.
——— (1997–98). “The Princely Court in The Hague: A National and European Perspective.” In The Hague, 1997–8a, pp. 10–17.
Frijhoff, Willem et al., eds. Cultuur en maatschapij in Nederland 1300–1830; een historisch-antropoiogisch perspectief. Heerlen, 1992b.
Frijhoff, Willem, et al., eds. Geschiedenis van Dordrecht van 1372 tot 1813. Hilversum, 1998.
Frijhoff, Willem, and Marijke Spies. 1630: Bevochten eendracht. The Hague, 1999.
Fritschy, Wantje, ed. Fragmenten vrouwengeschiedenis. 2 vols. The Hague, 1980.
Fumerton, Patricia, and Simon Hunt, eds. Renaissance Culture and the Everyday. Philadelphia, 1999.
Gaehtgens, Barbara. “Paradigmata Graphices: Adriaen van der Werff and the Pattern Books of François Perrier and Jan de Bisschop.” In Tribute to Wolfgang Stechow (Print Review 5), edited by Walter L. Strauss, pp. 44–57. New York, 1976.
———. Adriaen van der Werff 1659–1722. Munich, 1987a.
——— (1987b). “Imitare und Aemulare im Werk Adriaen van der Werffs.” In Bock and Gaehtgens 1987, pp. 91–116.
———. “Hofkunst-Staatskunnst-Bürgerkunst. Bemerkungen zur Kunst des 17. Jahrhunderts in Den Haag.” In Berlin 1995–6, pp. 10–23.
———, ed. Genremalerei. Berlin, 2002.
Gaskell, Ivan. “Gerrit Dou, His Patrons and the Art of Painting.” Oxford Art Journal 5 (1982): 15–23.
——— (1997). “Tobacco, Social Deviance, and Dutch Art in the Seventeenth Century (1984).” In Franits 1997b, pp. 68–77.
Gaskell, Ivan, and Michiel Jonker, eds. Vermeer Studies. Washington D.C., 1998.
Gatenbröcker, Silke. “Dorfkirmes und Bauernhochzeit – Anmerkungen zu den Ursprüngen der Genredarstellung.” In Braunschweig 2002, pp. 8–19.
Gelderblom, Arie Jan. “A Rejuvenating Corset: Literary Classicism in the Dutch Republic.” In Rotterdam 1999–2000, pp. 54–61.
Gelderblom, Oscar. Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578–1630). Hilversum, 2000.
Gent, Judith van. “Portretten van Jan Jacobsz. Hinloopen en zijn familie door Gabriel Metsu en Bartholomeus van der Heist.” Oud Holland 112 (1997): 127–38.
Gent, Lucy. Pictures and Poetry 1560–1620: Relations Between Literature and the Visual Arts in the English Renaissance. Leamington Spa, 1981.
Gerson, H. “Rembrandt en de schilderkunst in Haarlem.” In Miscellanea I. Q. van Regteren Altena, edited by H. Miedema, R. W. Scheller, and P. J. J. van Thiel, pp. 138–42. Amsterdam, 1969.
Gifford, E. Melanie. “Painting Light: Recent Observations on Vermeer’s Technique.” In Gaskell and Jonker 1998, pp. 185–99.
Gilbert, Creighton. “When Did a Man in the Renaissance Grow Old?” Studies in the Renaissance 14 (1967): 7–32.
Goedde, Lawrence O. “Convention, Realism, and the Interpretation of Dutch and Flemish Tempest Painting.” Simiolus 16 (1986): 139–49.
———. Tempest and Shipwreck in Dutch and Flemish Art: Convention, Rhetoric, and Interpretation. University Park, 1989.
——— (1997). “Naturalism as Convention: Subject, Style, and Artistic Self-Consciousness in Dutch Landscape.” In Franits 1997b, pp. 129–43.
Goodman, Dena. “Public Sphere and Private Life: Toward a Synthesis of Current Historio-graphical Approaches to the Old Regime.” History and Theory 31 (1992): 1–20.
Goodman, Elise. “Rubens’ Conversatie á la Mode: Garden of Leisure, Fashion and Gallantry.” Art Bulletin 64 (1982): 247–59.
———. Rubens: The Garden of Love as Conversatie à la mode. Amsterdam and Philadelphia, 1992.
———. “The Landscape on the Wall in Vermeer” [1989]. In Franits 2001, pp. 73–88.
Goosens, Korneel. David Vinckboons [1954]. Doornspijk, 1977.
Goosens, Marion Elisabeth Wilhelmina. “Schilders en de markt: Haarlem 1605–1635.” Proefschrift, Rijksuniversiteit te Leiden, 2001.
Gordenker, Emilie E. S. Van Dyck and the Representation of Dress in Seventeenth-Century Portraiture. Turnhout, 2001.
Gorp, H. van. Inleiding tot de picareske verhaalkunst. Groningen, 1978.
Goudsblom, Johan. “Civilisatie, besmettingsangst en hygiène; beschouwingen over een aspect van het Europese civilisatieproces.” Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 4 (1977–8): 271–300.
Gouw, J. ter. De volksvermaken. Haarlem, 1871.
Gowing, Lawrence. Vermeer. 2nd edn. New York, 1970.
Grijp, Louis Peter. “Dutch Music of the Golden Age.” In The Hague 1994, pp. 63–79.
Grijzenhout, Frans. “A Myth of Decline.” In Jacob and Mijnhardt 1992, pp. 324–37.
Grijzenhout, Frans, and Henk van Veen, eds. The Golden Age of Dutch Painting in Historical Perspective. Cambridge and New York, 1999.
Grimm, Klaus. Frans Hals: The Complete Work. Translated by Jürgen Riehle. New York, 1990.
Groen, Karin M. et al. (1998). “Scientific Examination of Vermeer’s Girl with a Pearl Earring.” In Gaskell and Jonker 1998, pp. 169–83.
Groenendijk, L. F. De nadere reformatie van het gezin; de visie van Petrus Wittewrongel op de Christelijke huishouding. Dordrecht, 1984.
———. “De Nadere Reformatie en ‘de scholen der ydelheyt’ (I).” Documentatieblad Nadere Reformatie 10 (1986): 77–93.
———. “De Nadere Reformatie en het toneel.” De Zeventiende Eeuw 5 (1989): 141–53.
Groeneweg, Irene. “Kanttekeningen bij een 18de-eeuws Nederlands vrouwenportret in ‘antique kleeding.’” Leids Kunsthistorisch Jaarboek 4 (1985): 415–36.
———. “Regenten in het zwart: vroom en deftig?” In Falkenburg et al. 1995, pp. 199–251.
———. “Portretkostuums; kanttekeningen bij een 18de-eeuws Nederlands vrouwenportret in ‘antique Heeding.’” Kostuum (1997): 5–23.
——— (1997–8). “Court and City: Dress in the Age of Frederik Hendrik and Amalia.” In The Hague 1997–8a, pp. 201–18.
Groenhuis, G. De predikanten. De sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor 1700. Groningen, 1977.
Groenveld, Simon. “Fredrick Henry and His Entourage: A Brief Political Biography.” In The Hague 1997–8, pp. 18–33.
Groenveld, S. et al. (1995). “Geografiche, institutionele en politieke ontwikklingen.” In Ree-Scholtens et al. 1995, pp. 141–68.
Groot, Agnes. “Drank en minne: een vroeg 17de eeuws gezelschap van Dirk Hals.” Kunstlicht 15 (n. d.): 10–16.
———. “Dirck Hals.” In Turner 2000, pp. 143–4.
———. “Goltzius’ prent Luna en vrolijke gezelschappen; een beeldcitaat van Goltzius in vrolijke gezelschappen van Willem Buytewech en Dirck Hals.” Kunstlicht 23 (2002): 33–9.
Groot, C.W. de. Jan Steen: beeld en woord. Utrecht and Nijmegen, 1952.
Grootes, E. K. “Het jeugdige publiek van de ‘nieuwe liedboeken’ in het eerste kwart van de zeventiende eeuw.” In Het woord aan de lezer; zeven literatuurhistorische verkenningen, edited by W. van den Berg and J. Stouten, pp. 72–88. Groningen 1987.
———. “Heusheid en beleefheid in de zeventiende eeuw.” In den Boer 2001, pp. 131–45.
Gudlaugsson, S. J. Gerard ter Borch. 2 vols. The Hague 1959–60.
———. “Kanttekeningen bij de ontwikkeling van Metsu.” Oud Holland 83 (1968): 13–43.
———. The Comedians in the Work of Jan Steen and His Contemporaries [1945]. Translated by James Brockway. Soest, 1975.
Haak, Bob. The Golden Age: Dutch Painters of the Seventeenth Century. Translated and edited by Elizabeth Willems-Treeman. New York, 1984.
Hagstrum, Jean H. The Sister Arts: The Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray. Chicago, 1958.
Hahn, Andreas … dat zy de aanschouwers schynen te willen aanspreken”: Untersuchingen zur Rolle des Betrachters in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Munich, 1996.
Haitsma Muller, Eco. “De eerste Hollandse stads-beschrijvingen uit de zeventiende eeuw.” De Zeventiende Eeuw 9 (1993): 97–116.
———. “Descriptions of Towns in the Seventeenth-Century Province of Holland.” In Wheelock and Seeff 2000, pp. 24–32.
Haks, Donald. Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw. Assen, 1982.
———. “The Household of Johannes Vermeer.” In Haks and van der Sman 1996, pp. 92–105.
Haks, Donald, and Marie Christine van der Sman, eds. Dutch Society in the Age of Vermeer. Zwolle, 1996.
Halbertsma, Marlite, and Kitty Zijlmans, eds. Gezichtspunten: een inleiding in de methoden van de kunstgeschiedenis. Nijmegen, 1993.
Harmsen, Antonius J. E. “Onderwys in de tooneel-poëzy; de opvattingen over toneel van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum.” Proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 1989.
Hart, Marjolein ’t (2001). “The Glorious City: Monumentalism and Public Space in Seventeenth-Century Amsterdam.” In O’Brien 2001b, pp. 128–50.
Haverkamp-Begemann, Egbert. Willem Buytewech. Amsterdam, 1959.
Hazewinkel, H. C. Geschiedenis van Rotterdam [1940–42]. 4 vols. Zaltbommel, 1974–5.
Hecht, Peter. “Candlelight and Dirty Fingers, or Royal Virtue in Disguise: Some Thoughts on Weyerman and Godfried Schalcken.” Simiolus 11 (1980): 23–38.
———. “The Paragone Debate: Ten Illustrations and a Comment.” Simiolus 14 (1984): 125–36.
———. “Browsing in Houbraken: Developing a Fancy for an Underestimated Author.” Simiolus 24 (1996): 259–74.
——— (1997). “Dutch Seventeenth-Century Genre Painting: A Reassessment of Some Current Hypotheses (1992).” In Franits 1997b, pp. 88–97.
———. “Art Beats Nature, and Painting Does It Best of All: The Paragone Competition in Duquesnoy, Dou and Schalcken.” Simiolus 29 (2002): 184–201.
Hedinger, Barbel. Karten in Bildern; zur Ikonographie der Wandkarte in holländischen Interieurgemälden des 17. Jahrhunderts. Hildesheim and New York, 1986.
Hekma, Gert, and Herman Roodenburg, eds. Soete minne en helsche boosheit: Seksuele voorstellingen in Nederland 1300–1850. Nijmegen, 1988.
Helgerson, Richard. Adulterous Alliances: Home, State, and History in Early Modern European Drama and Painting. Chicago and London, 2000.
Hendrix, Harald, and Marijke Meijer Drees, eds. Beschaafde burgers: burgerlijkheid in de vroegmoderne tijd. Amsterdam, 2001.
Heppner, A. “Rotterdam as the Center of a ‘Dutch Teniers Group.’” Art in America 34 (1946): 14–30.
Hertel, Christiane (2001). “Seven Vermeers: Collection, Reception, Response.” In Franits 2001 c, pp. 140–60.
Hochstrasser, Julie Berger. “Imag(in)ing Prosperity: Painting and Material Culture in the 17th-century Dutch Household.” In Westermann et al. 2001, pp. 195–235.
Hofrichter, Frima Fox. “Judith Leyster’s Proposition: Between Virtue and Vice.” In Feminism and Art History, edited by Mary D. Garrard and Norma Broude, pp. 172–81. New York, 1982.
———. Judith Leyster: A Woman Painter in Holland’s Golden Age. Doornspijk 1989.
Hofstede de Groot, Cornelis. Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten holländischen Malerei des XVII. Jahrhunderts. 10 vols. Esslingen, 1907–28.
Hollander, Martha. “The Divided Household of Nicolaes Maes.” Word and Image 10 (1994): 138–55.
———. “Public and Private Life in the Art of Pieter de Hooch.” In Westermann et al. 2001, pp. 273–93.
———. An Entrance for the Eyes: Space and Meaning in Seventeenth-Century Dutch Art. Berkeley, 2002.
Honig, Elizabeth Alice. “An Enterprise of Describing. Svetlana Alpers’ Art Historical Strategies.” Theoretische Geschiedenis 17 (1990): 33–9.
——— (1997). “The Space of Gender in Seventeenth-Century Dutch Painting.” In Franits 1997b, pp. 186–201.
———. “Counting Out Their Money: Money and Representation in the Early Modern Netherlands.” Leidschrift 13 no. 2 (1998a): 31–65.
———. Painting and the Market in Early Modern Antwerp. New Haven and London, 1998b.
———. “‘Artistieke’ vrouwen in de Noordelijke Nederlanden in de vroegmoderne tijd.” In Antwerp 1999–2000, pp. 43–57.
———. “Desire and Domestic Economy.” Art Bulletin 83 (2001): 294–315.
Holly, Michael Ann. Panofsky and the Foundations of Art History. Ithaca, 1984.
Horn, Hendrik J. The Golden Age Revisited: Arnold Houbraken’s Great Theatre of Netherlandish Painters and Paintresses. 2 vols. Doornspijk, 2000.
Hsia, R. Po-Chia, and H. F. K. van Nierop, eds. Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age. Cambridge and New York 2002.
Hull, Suzanne W. Chaste, Silent & Obedient: English Books for Women 1475–1640. San Marino, 1982.
Huys Janssen, Paul. Schilders in Utrecht, 1600–1700. Utrecht, 1990.
———. Jan van Bijlert 1597/98–1671; Catalogue Raisonné. Amsterdam and Philadelphia, 1998.
Israel, Jonathan. Dutch Primacy in World Trade 1585–1740. Oxford, 1989.
———. The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477–1806. Oxford, 1995.
———. “Adjusting to Hard Times: Dutch Art During Its Period of Crisis and Restructuring (c. 1621–c. 1645).” Art History 20 (1997): 449–76.
———. “De economische ontwikkeling van Amsterdam in de tijd van Rembrandt.” Jaarboek Amstelodamum 91 (1999): 62–77.
Jacob, Margaret C., and Wijnand W. Mijnhardt, eds. The Dutch Republic in the Eighteenth Century: Decline, Enlightenment, and Revolution. Ithaca and London, 1992.
James, Roel. “Van ‘boerenhuysen’ en ‘stilstaende dingen.’” In Rotterdam, 1994–5, pp. 135–41.
Jansen, Guido. “French Painting in Dutch Collections.” In Rotterdam 1993, pp. 11–32.
———. “Schalcken, Godfried.” In Turner 2000, pp. 328–9.
Jansen, Jeroen. Decorum; observaties over de literaire gepastheid in de renaissancistische poetica. Hilversum, 2001.
Janson, H. W. Ape and Ape Lore in the Middle Ages and the Renaissance. London, 1952.
Jong, Erik de. Nature and Art: Dutch Garden and Landscape Architecture, 1650–1740. Translated by Ann Langenakens. Philadelphia, 2000.
Jong, Joop de. Een deftig bestaan. Het dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw. Utrecht and Antwerp 1987.
Jonge, C. H. de. “Utrechtse schilders der XVIIde eeuw in de verzameling van Willem Vincent, Baron van Wyttenhorst.” Oudheidkundig Jaarboek 1 (1932): 120–34.
———. Paulus Moreelse: portret- en genreschilder te Utrecht (1571–1638). Assen, 1938.
Jongejan, Marlies. “Dienstboden in de Zeeuwse steden 1650–1800.” Spiegel Historiael 19 (1984): 214–21.
Jongh, Eddy de. Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw. N. p. [Amsterdam], 1967.
———. “The Spur of Wit: Rembrandt’s Response to an Italian Challenge.” Delta 12 (1972): 49–67.
———. “Grape Symbolism in Painting of the 16th and 17th Centuries.” Simiolus 7 (1974): 166–91.
———. “Review of Peter C. Sutton, Pieter de Hooch.” Simiolus 11 (1980): 181–5.
———. “Bol Vincit Amorem.” Simiolus 12 (1981–2): 147–61.
———. “Enige aspecten van de ikonologie, gisteren en vandaag.” In Aspecten van viftig jaar kunsthistorisch onderzoek 1938–1988, pp. 31–48. Brussels, 1990.
———. “Real Art and Not-So-Real Dutch Art.
Some Nationalistic Views of Seventeenth-Century Netherlandish Painting.” Simiolus 20 (1990–91): 197–206.
———. “De dissonante veelstemmigheid sinds Haaks Hollandse schilders in de Gouden Eeuw.” Theoretische Geschiedenis 19 (1992): 275–91.
———. “Jan Steen, So Near and Yet So Far.” In Washington D.C. 1996, pp. 39–51.
——— (1997). “Realism and Seeming Realism in Seventeenth-Century Dutch Painting,” [1971] In Franits 1997b, pp. 21–56.
———. “Painted Words in Dutch Art of the Seventeenth Century.” In History of Concepts: Comparative Perspectives, edited by Karin Tilmans et al., pp. 167–89. Amsterdam, 1998.
———. “The Iconological Approach to Seventeenth-Century Dutch Painting.” In Grijzenhout and van Veen 1999, pp. 200–23.
——— (2000a). “A Bird’s-Eye View of Erotica. Double Entendre in a Series of Seventeenth-Century Genre Scenes” [1968–9]. In de Jongh 2000f, pp. 21–58.
———. “De heidense poëet gekerstend en gemoraliseerd.” In Dankzij de tiende muze; 33 opstellen uit Kunstschrift, pp. 139–46. Leiden, 2000b.
——— (2000c). “Opinions and Objections.” In de Jongh 2000f, pp. 9–19.
——— (2000d). “The Broom as Signifier: An Iconological Hunch.” In de Jongh 2000f, pp. 193–214.
——— (2000e). “The Changing Face of Lady World” [1973]. In de Jongh 2000f, pp. 59–82.
———. Questions of Meaning: Theme and Motif in Dutch Seventeenth-Century Painting, edited and translated by Michael Hoyle. Leiden, 2000f.
———. “‘Hangt dan der mannen eer nu aan der vrouwen aars?”’ Kunstschrift 45 no. 4 (2001): 20–29.
Jongste, Jan de et al., eds. Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd. Hilversum, 1999.
Jorink, Eric. Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw. Hilversum, 1999.
Jowell, Frances S. “The Rediscovery of Hals.” In London, 1990, pp. 61–86.
———. “Vermeer and Thoré-Bürger: Recoveries of Reputation.” In Gaskell and Jonker 1998, pp. 35–57.
Judson, J. Richard. Gerrit van Honthorst: A Discussion of His Position in Dutch Art. The Hague, 1959.
Judson, J. Richard, and Rudolf E. O. Ekkart. Gerrit van Honthorst 1592–1656. Doornspijk, 1999.
Jung, Vera. Korperlust und Disziplin: Studien zur Fest- und Tanzkultur im 16. und 17. Jahrhundert. Cologne and Vienna, 2001.
Kamphuis, G. “Lezers van libertijnse literatuur in de zeventiende eeuw.” De Boekenwereld 1 (1984–5): 11–14.
Kaplan, Benjamin. Calvinists and Libertines: Confession and Community in Utrecht, 1578–1620. Oxford, 1995.
———. “Confessionalism and Its Limits: Religion in Utrecht, 1600–1650.” In San Francisco 1997, pp. 60–71.
Kavaler, Ethan Matt. “Erotische elementen in de markttaferelen van Beuckelaer, Aertsen en hun tidgenoten.” In Ghent 1986–7, pp. 18–26.
———. Pieter Bruegel: Parables of Order and Enterprise. Cambridge and New York, 1999.
Keblusek, Marika. Boeken in de hofstad: Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw. Hilversum, 1997.
——— (1997–8). “The Bohemian Court at The Hague.” In The Hague 1997–8a, pp. 47–57.
Keersmaekers, A. A. “Drie Amsterdamse lied-boeken 1602–1615. Doorbraak van de renaissance.” Nieuwe Taalgids 74 (1981): 121–33.
———. Wandelend in den nieuwen lust-hof: studie over een Amsterdams liedboek 1602-(1604)-1607-(1610). Nijmegen, 1985.
Kemmer, Claus. “In Search of Classical Form: Gerard de Lairesse’s Groot schilderboek and Seventeenth-Century Dutch Genre Painting.” Simiolus 26 (1998): 87–115.
Kemp, Wolfgang. “Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz.” In Kunstgeschichte: Eine Einführung, edited by Hans Belting et al., pp. 203–21. Berlin, 1986.
Kersten, Michiel C. C. “Pieter de Hooch and Delft Genre Painting 1650–1675.” In Delft 1996, pp. 129–210.
———. “Interieurstukken met soldaten tussen circa 1625 en 1660.” In Delft 1998, pp. 183–217.
Kessel, Peter van, and Elisja Schulte, eds. Rome * Amsterdam: Two Growing Cities in Seventeenth-Century Europe. Amsterdam, 1997.
Kettering, Alison McNeil. The Dutch Arcadia: Pastoral Art and its Audience during the Golden Age. Montclair, 1983.
———. Drawings from the Ter Borch Studio Estate. 2 vols. The Hague, 1988.
———. “Ter Borch’s Ladies in Satin,” [1993]. In Franits 1997b, pp. 98–115.
———. “Gerard ter Borch’s Portraits for the Deventer Elite.” Simiolus 27 (1999): 46–69.
———. “Gerard ter Borch’s Military Men: Masculinity Transformed.” In Wheelock and Seeff 2000, pp. 100–19.
Keyes, George S. Esaias van den Velde 1587–1630. Doornspijk, 1984.
Kistemaker, Renee, and Roelof van Gelder. Amsterdam: The Golden Age 1275–1975. Translated by Paul Foulkes. New York 1983.
Kleinmann, Ute. Rahmen und Gerahmtes. Das Spiel mit Darstellung und Bedeutung. Eine Untersuchung des illusionistischen Rahmenmotivs im Oeuvre Gerrit Dous. Frankfurt am Main, 1996.
Klerk, E. A. de. “‘Academy-Beelden’ and ‘Teeken-Schoolen’ in Dutch Seventeenth-Century Treatises on Art.” In Academies of Art Between Renaissance and Romanticism (Leids Kunsthistorisch Jaarboek 5–6), edited by A. W. A. Boschloo et al., pp. 283–7. The Hague, 1989.
Klessman, Rüdiger, ed. Hendrick ter Brugghen und die Nachfolger Caravaggios in Holland. Braunschweig, 1988.
Klibansky, Raymond, Erwin Panofsky, and Fritz Saxl. Saturn and Melancholy; Studies in the History of Natural Philosophy, Religion, and Art. New York, 1964.
Klinge, Margret. “Introduction.” In New York 1982, pp. 9–26.
Klingsöhr-Leroy, Cathrin. “Loo, Jacob van.” In Turner 1996, vol. 19, pp. 644–5.
Kloek, Els. “The Case of Judith Leyster: Exception or Paradigm?” In Worcester, 1993, pp. 55–68.
Kloek, Els, Catherine Peters Sengers, and Esther Tobé, eds. Vrouwen en kunst in de Republiek: een overzicht. Hilversum, 1998.
Kloek, Els et al., eds. Women of the Golden Age: An International Debate on Women in Seventeenth-Century Holland, England and Italy. Hilversum, 1994.
Kloek, Wouter (1988). “The Caravaggisti and the Netherlandish Tradition.” In Klessman 1988, pp. 51–7.
Kloek, Wouter Th. Een huishouden van Jan Steen. Hilversum, 1998.
Knevel, Paul. Burgers in het geweer: de schutterijen in Holland, 1550–1700. Hilversum, 1994.
———. Het Haagse bureau: zeventiende-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang. Amsterdam, 2001.
Knotter, A. “Bouwgolven in Amsterdam in de 17de eeuw.” In Wonen in het verleden 17e–20e eeuw, edited by P. M. M. Klep et al., pp. 25–37. Amsterdam, 1987.
Knüttel, Brigitte. “Spielende Kinder bei einer Herkulesgruppe. Zu einer Tugend-Allegorie von Adriaen van der Werff.” Oud Holland 81 (1966): 245–58.
Knuttel, Gerard. Adriaen Brouwer: The Master and His Work. Translated by J. G. Talma-Schilthuis and Robert Wheaton. The Hague, 1962.
Kolfin, Elmer. “‘Betaamt het de Christen de dans te aanschouwen?’ Dansende elite op Noordnederlandse schilderijen en prenten (circa 1640–1645).” In Jongste et al. 1999, pp. 153–73.
———. “‘Drincken ende klincken kunje sien ter naste plaet’; de boekillustraties van Adriaen van de Venne in Quintijn’s De Hollandsche-Liis met de Brabandsche-Bely” [1629]. In Bostoen 2001, pp. 169–98.
Kommen, Arjan de (2001). “The World of the 17th-Century Artist.” In Filedt Kok et al. 2001, pp. 21–40.
Kooij, Cora van. Van de oude mensen vroeger en nu: over de geschiedenis van de ouderdom en de zorg voor oude mensen. Deventer, 1987.
Kooijmans, L. “Patriciaat en aristocratisering in Holland tijdens de zeventiende en achttiende eeuw.” In Aalbers and Prak 1987, pp. 93–103.
Koolhaas-Grosfeld, E. “Nationale versus goede smaak; bevordering van nationale kunst in de Nederland: 1780–1840.” Tijdschrift voor Geschiedenis 95 (1982): 605–36.
——— (1986a). “Op zoek naar de Gouden Eeuw: de herontdekking van de 17de eeuwse Hollandse schilderkunst.” In Haarlem 1986, pp. 28–49.
Korevaar, Gerbrand. “Leiden in Rembrandt’s Time.” In Kassel 2001–2, pp. 12–21.
Koslow, Susan. “Frans Hals Fisherboys: Exemplars of Idleness.” Art Bulletin 57 (1995): 418–32.
Kremper, León. Studien zu den datierten Gemalden des Nicolaes Maes (1634–1693). Petersberg, 2000.
Krieger, Michaela. “Grisaille.” In Turner 1996, vol. 13, pp. 672–7.
Kroll, Wilhelm, and Karl Mittelhaus, eds. Paulys Realencyclopadie der classischen Altertumswis-senschaft. 2nd series. Stuttgart, 1934.
Kunstreich, Jan S. Der “geistreiche Willem”; Studien zu Willem Buytewech (1591–1624). Kiel, 1959.
Kunzle, David. From Criminal to Courtier: The Soldier in Netherlandish Art 1550–1672. Leiden and Boston, 2002.
Kuretsky, Susan Donahue. The Paintings of Jacob Ochtervelt (1634–1682). Montclair, 1979.
———. “Independents and Eccentrics.” In Washington D.C., 1980, pp. 253–7.
Kyrova, Magda. “Music in Seventeenth-Century Dutch Painting,” In The Hague, 1994, pp. 31–62.
Lammertse, Friso. “David Vinckboons (1576–1632), schilder en tekenaar in Amsterdam.” In Amsterdam 1989, pp. 13–43.
Langdon, Helen. “Cardsharps, Gypsies and Street Vendors.” In London 2001, pp. 42–65.
Langedijk, Karla. “Silentium.” Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 15 (1964): 3–18.
Lasius, Angelika. “Die Schuhmacher- und Schneiderdarstellungen des niederländischen Malers Quiringh Gerritsz. van Brekelenkam.” Wallraf-Richartz-Jahrbuch 50 (1989): pp. 141–61.
———. Quiringh van Brekelenkam. Doornspijk, 1992.
Lee, Rensselaer W. Ut Pictura Poesis: The Humanistic Theory of Painting. New York, 1967.
Leemans, Inger. Het woord is aan de onderkant; radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670–1700. N. p. [Nijmegen], 2002.
Lesger, Clé. “Clusters of Achievement: The Economy of Amsterdam in Its Golden Age.” In O’Brien 2001, pp. 63–80.
Leuker, Maria-Theresia. “De last van ’t huys, de wil des mans … ,” Frauenbilder und Ehekonzepte im niederländischen Lustspiel des 17. Jahrhunderts. Münster, 1992.
Levy-Van Halm, Koos. “Judith Leyster: The Making of a Master.” In Worcester, 1993, pp. 69–74.
Li, Chu-tsing. “The Five Senses in Art: An Analysis of Its Development in Northern Europe.” Ph.D. dissertation, State University of Iowa, 1955.
Lieburg, Fred A. van. De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius; sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta. Rotterdam, 1989.
———. “Geloven op vele manieren.” In Frijhoff et al. 1998, pp. 271–304.
Liedtke, Walter. “Toward a History of Dutch Genre Painting.” In De arte et libris; Festschrift Erasmus, edited by A. Horodisch, pp. 317–36. Amsterdam, 1984.
———. “Toward a History of Dutch Genre Painting II: The South Holland Tradition.” In Fleischer and Munshower 1988, pp. 95–131.
———. “The Court Style: Architectural Painting in The Hague and London.” In Perspectives; Saenredam and the Architectural Painters of the 17th Century, pp. 31–42. Exh. cat., Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, 1991.
———. A View of Delft: Vermeer and His Contemporaries. Zwolle, 2000.
——— (2001a). “Delft and the Arts Before 1600.” In New York 2001b, pp. 20–41.
——— (2001b). “Delft and the Delft School: An Introduction.” In New York 2001b, pp. 2–19.
——— (2001c). “Delft Painting ‘In Perspective’: Carel Fabritius, Leonaert Bramer, and the Architectural and Townscape Painters From About 1650 Onward.” In New York 2001b, pp. 98–129.
——— (2001d). “Genre Painting in Delft after 1650: De Hooch and Vermeer.” In New York 2001b, pp. 130–69.
——— (2001e). “Painting in Delft from about 1600 to 1650.” In New York 2001b, pp. 42–97.
——— (2001f). “Review of Philip Steadman, Vermeer’s Camera.” Burlington Magazine 143 (2001f), pp. 642–3.
Loughman, John. “Een stad en haar kunstconsumptie: openbare en privé-verzamelingen in Dordrecht, 1620–1719.” In Dordrecht 1992–3, pp. 34–64.
Loughman, John, and John Michael Montias. Public and Private Spaces; Works of Art in Seventeenth-Century Dutch Houses. Zwolle, 2000.
Lourens, Piet, and Jan Lucassen. Inwoneraantallen van Nederlandse steden, ca. 1300–1800. Amsterdam, 1997.
Lowenthal, Anne Walter. Joachim Wtewael and Dutch Mannerism. Doornspijk, 1986.
Luijten, Ger. “Frills and Furbelows: Satires on Fashion and Pride Around 1600.” Simiolus 24 (1996): 140–60.
———. “The Iconography: Van Dyck’s Portraits in Print.” In Amsterdam 1999–2000a, pp. 73–91.
Luijten, Hans. Jacob Cats; Sinne- en minnebeelden. 3 vols. The Hague, 1996.
Lukacs, John. “The Bourgeois Interior.” American Scholar 39 (1970): 616–30.
Lunsingh Scheurleer, Theodoor H. “Enkele oude Nederlandse kraamgebruiken.” Antiek 6 (1971–2): 297–332.
Lunsingh Scheurleer, Theodoor H., and G. H. M. Posthumus Meyjes, eds. Leiden University in the Seventeenth-Century: An Exchange of Learning. Leiden, 1975.
Maar, F. E. R. de. Vijf eeuwen tandheelkunde in de Nederlandse en Vlaamse kunst. Nieuwegein, 1993.
Mandel, Oscar. The Cheerfulness of Dutch Art: A Rescue Operation. Doornspijk, 1996.
Marchi, Neil de. “The Role of Dutch Auctions and Lotteries in Shaping Art Market(s) of 17th Century Holland.” Journal of Economic Behavior and Organization 28 (1995): 203–21.
Marchi, Neil de, and Hans J. van Miegroet. “Art, Value, and Market Practices in the Netherlands in the Seventeenth Century.” Art Bulletin 76 (1994): 451–64.
———. “Pricing Invention: ‘Originals,’ ‘Copies,’ and Their Relative Value in Seventeenth Century Netherlandish Art Markets.” In Economics of the Arts – Selected Essays, edited by V. A. Ginsburgh and P.-M. Menger, pp. 27–70. Amsterdam, 1996.
———. “Novelty and Fashion Circuits in the Mid-Seventeenth-Century Antwerp–Paris Art Trade.” Journal of Medieval and Early Modern Studies 28 (1998): 201–46.
Marland, Hilary, and Margaret Pelling, eds. The Task of Healing; Medicine, Religion and Gender in England and the Netherlands, 1450–1800. Rotterdam, 1996.
Martin, Willem. Gerard Dou. Translated by Clara Bell. London, 1902.
Martin, Willem. “The Life of the Dutch Artist in the Seventeenth Century.” Burlington Magazine 7 (May 1905): 125–8; 7 (September 1905): 416–27; 7 (October 1905): 13–24.
McGee, Julie L. Cornelis Corneliszoon van Haarlem (1562–1638); Patrons, Friends and Dutch Humanists. Nieuwkoop, 1991.
Meertens P. J., and Jan H. de Groot. De lof van den boer; de boer in de Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde van de middeleeuwen tot heden. Amsterdam, 1942.
Meierink, Ben Olde, and Angelique Bakker. “The Utrecht Elite as Patrons and Collectors.” In San Francisco 1997, pp. 72–85.
Meijer Drees, Marijke. Andere landen, andere mensen; de beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650. The Hague, 1997.
———. “Zeventiende-eeuwse literatuur in de Republiek: burgerlijk?” In Hendrix and Drees 2001, pp. 63–80.
Miedema, Hessel. “Realism and Comic Mode: The Peasant.” Simiolus 9 (1977): 205–19.
———. De archief-bescheiden van het St. Eukasgildete Haarlem: 1497–1798. 2 vols. Alphen aan den Rijn, 1980.
———. “Feestende boeren – lachende dorpers.” Bulletin van het Rijksmuseum 29 (1981): 191–213.
———. Fraey en aerdigh, schoon en moy in Karel van Manders Schilder-boeck. Amsterdam, 1984.
———. “Kunstschilders, gilde en academie; over het probleem van de emancipatie van de kunstschilders in de Noordelijke Nederlanden van de 16de en 17de eeuw.” Oud Holland 101 (1987): 1–34.
———. “Philips Angels Lof der schilderkunst”. Oud Holland 103 (1989): 181–222.
Mijnhardt, Wijnand W. “Politics and Pornography in the Seventeenth- and Eighteenth-Century Dutch Republic.” In The Invention of Pornography; Obscenity and the Origins of Modernity, 1500–1800, edited by Lynn Hunt, pp. 283–300. New York, 1993.
Minois, Georges. History of Old Age: From Antiquity to the Renaissance. Translated by S. H. Tenison. Chicago and London, 1989.
Moiso-Diekamp, Cornelia. Das Pendant in der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Frankfurt am Main, 1987.
Moltke, J. W. von. Arent de Gelder; Dordrecht 1645–1727. Doornspijk, 1994.
Montias, John Michael. Artists and Artisans in Delft: A Socio-Economic Study of the Seventeenth Century. Princeton, 1982.
———. “Cost and Value in Seventeenth-Century Dutch Art,” Art History 10 (1987a): 455–66.
———. “Vermeer’s Clients and Patrons.” Art Bulletin 69 (1987b): 68–76.
———. “Art Dealers in the Seventeenth-Century Netherlands.” Simiolus 18 (1988): 244–56.
———. Vermeer and His Milieu: A Web of Social History. Princeton, 1989.
———. “Estimates of the Number of Dutch Master-Painters, Their Earnings and Their Output in 1650.” Leidschrift 6 no. 3 (1990a): 59–74.
———. “Socio-Economic Aspects of Netherlandish Art from the Fifteenth to the Seventeenth Century: A Survey.” Art Bulletin 72 (1990b): 358–73.
———. “The Influence of Economic Factors on Style.” De Zeventiende Eeuw 6 (1990c): 49–57.
———. “A Postscript on Vermeer and His Milieu.” Mercury 12 (1991a): 42–52.
——— (1991b). “Works of Art in Seventeenth-Century Amsterdam: An Analysis of Subjects and Attributions.” In Freedberg and de Vries 1991, pp. 331–72.
——— (1994). “The Sovereign Consumer: The Adaptation of Works of Art to Demand in The Netherlands in the Early Modern Period.” In Bevers 1994, pp. 57–76.
——— (1998). “Recent Archival Research on Vermeer.” In Gaskell and Jonker 1998, pp. 93–109.
——— (1999). “Auction Sales of Works of Art in Amsterdam (1597–1638).” In Falkenburg et al. 1999, pp. 145–93.
———. Art at Auction in 17th Century Amsterdam. Amsterdam, 2002.
Moreno, Ignacio L. “Vermeer’s The Concert: A Study in Harmony and Contrasts.” Rutgers Art Review 3 (1982): 51–7.
Moriarty, Michael. Taste and Ideology in Seventeenth-Century France. Cambridge and New York, 1988.
Morris, Desmond et al. Gestures: Their Origins and Distributions. London, 1979.
Mortier, Bianca M. “De handschoen in de huwelijkssymboliek van de zeventiende eeuw.” Bulletin van het Rijksmuseum 32 (1984): 189–201.
Moxey, Keith. “Pieter Bruegel and Popular Culture.” In Tokyo 1989, pp. 42–52.
———. Peasants, Warriors, and Wives: Popular Imagery in the Reformation. Chicago and London, 1990.
Muchembled, Robert. De uitvinding van de moderne mens: collectief gedrag, zeden, gewoonten en gevoelswereld van de middeleeuwen tot de Franse revolutie. Translated by Rosalie Siblesz and Tess Visser. Amsterdam, 1990.
Muller, Jeffrey M. “The Quality of Grace in the Art of Anthony Van Dyck.” In Washington D.C. 1990–91, pp. 27–36.
Muller, Sheila D. Charity in the Dutch Republic: Pictures of Rich and Poor for Charitable Institutions. Ann Arbor, 1985.
Müller Hofstede, Justus (1988). “Artificial Light in Honthorst and ter Brugghen: Form and Iconography.” In Klessman 1988, pp. 13–43.
———. “Vita Mortalium Vigilia: Die Nachtwache der Eremiten und Gelehrten.” In Frankfurt, 1993, pp. 34–46.
Munt, Annette. “The Impact of the Rampjaar on Dutch Golden Age Culture.” Dutch Crossing 21 (1997): 3–51.
Muylle, J. “‘Pier den Drol – Karel van Mander en Pieter Bruegel. Bijdrage tot de literaire receptie van Pieter Bruegels werk ca. 1600.” In Vekeman and Müller-Hofstede 1984, pp. 137–44.
———. “Genus gryllorum. Gryllorum pictores. Legitimatie, evaluatie en interpretatie van genreiconografie en van de biografieën van genreschilders in de Nederlandse kunstliteratuur (ca. 1550—ca. 1750).” Ph.D. dissertation, Catholic University of Louvain, 1986.
Naerebout, Frederick Gerald. “Another Battle Fought and Lost: Seventeenth Century Dutch Predikanten and the Dance.” Working Papers in Dance Studies 2 (1989): 20–44.
———. “‘Snoode exercitien’; het zeventiendeeeuwse Nederlandse protestisme en de dans.” Volkskundig Bulletin 16 (1990): 125–55.
Naumann, Otto. Frans van Mieris (1635–1681) the Elder, 2 vols., Doornspijk, 1981.
Németh, István. “Het spreekwoord ‘Zo d’ouden zongen, zo pijpen de jongen’ in schilderijen van Jacob Jordaens en Jan Steen: motieven en associaties.” Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (1990): 271–86.
Neuman, Els. “‘Aller steden pronkjuweel’: Den Haag in de 17de eeuw.” In The Hague 1998–9, pp. 13–24.
Nevitt, H. Rodney (2001). “Vermeer on the Question of Love.” In Franits 2001c, pp. 89–110.
———. Art and the Culture of Love in Seventeenth-Century Holland. Cambridge and New York, 2003.
Nicolson, Benedict. Hendrick Terbrugghen. The Hague, 1958.
Nierop, H. F. K. van. “How to Honour One’s City: Samuel Ampzing’s Vision of the History of Haarlem.” Theoretische Geschiedenis 20 (1993a): 268–82.
———. The Nobility of Holland: From Knights to Regents, 1500–1650 [1984]. Translated by Maarten Ultee. Cambridge and New York, 1993b.
Noordam, Dirk Jaap. Geringde buffels en heren van stand: het patriciaat van Leiden, 1574–1700. Hilversum, 1994.
Nordenfalk, Carl. “The Five Senses in Flemish Art before 1600.” In Netherlandish Mannerism. Papers Given at a Symposium in Nationalmuseum Stockholm, September 21–22, 1984, edited by Görel Cavalli-Björkman, pp. 135–54.
North, Michael. Art and Commerce in the Dutch Golden Age. Translated by Catherine Hill. New Haven and London, 1997.
Nusteling, Hubert. “The Population of Amsterdam and the Golden Age.” In van Kessel and Schulte 1997, pp. 71–84.
——— (1998). “De bevolking: van raadsels naar oplossingen.” In Frijhoff et al. 1998, pp. 72–108.
O’Brien, Patrick (2001a). “Reflections and Mediations on Antwerp, Amsterdam and London in Their Golden Ages.” In O’Brien 2001b, pp. 3–35.
O’Brien, Patrick et al., eds. Urban Achievement in Early Modern Europe; Golden Ages in Antwerp, Amsterdam and London. Cambridge and New York, 2001b.
Orr, Lynn Federle. “Reverberations: The Impact of the Italian Sojourn on Utrecht Artists.” In San Francisco 1997, pp. 100–13.
Ottenheym, Koen. “The Amsterdam Ring of Canals: City Planning and Architecture.” In van Kessel and Schulte 1997, pp. 33–49.
Ozment, Steven. When Fathers Ruled: Family Life in Reformation Europe. Cambridge, Mass., and London, 1983.
Palmen, Eric (1988). “De politieke elite.” In Frijhoff et al. 1998, pp. 211–20.
Panofsky, Erwin. “Van Eyck’s ‘Arnolfmi’ Portrait.” Burlington Magazine 64 (1934): 117–27.
———. Early Netherlandish Painting: Its Origin and Character. 2 vols. Cambridge, Mass., 1953.
———. Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. 2nd edn. New York, 1962.
Papi, Gianni. Gherardo delle notti: Gerrit Honthorst in Italia. Soncino, 1999.
Parker, Geoffrey. The Dutch Revolt. Ithaca, 1977.
Parker William N., and Eric L. Jones, eds. European Peasants and Their Markets. Princeton, 1975.
Pauw-de Veen, Lydia de. De begrippen “schilder”, “schilderij”, en “schilderen” in de zeventiende eeuw. Brussels, 1969.
Pauwels, Yves et al., eds. Théorie des arts et création artistique dans l’Europe du Nord du XVIe au début du XVIIIe siècle. Lille, 2002.
Peacock, Martha Moffitt. “Geertruydt Roghman and the Female Perspective in 17th-Century Dutch Genre Imagery.” Woman’s Art Journal 14 (1993–4): 3–10.
Peeters, Harry et al., ed. Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland. Nijmegen, 1988.
Pelling, Margaret. “The Body’s Extremities: Feet, Gender and the Iconography of Healing in Seventeenth-Century Sources.” In Marland and Pelling 1996, pp. 221–51.
Petterson, Einar. “Amans Amanti Medicus: Die Ikonologie des Motivs Die arztliche Besuch”. In Bock and Gaehtgens 1987, pp. 193–224.
———. Amans Amanti Medicus; Das Genremotiv Der ärtzliche Besuch” in seinem kulturhistorischen Kontext. Berlin, 2000.
Phagan, Patricia, ed. Images of Women in Seventeenth-Century Dutch Art; Domesticity and the Representation of the Peasant. Athens, Ga., 1996.
Pijzel-Dommisse, Jet (2001). “1700–1750.” In Fock 2001b, pp. 181–259.
Playter, Caroline Bigler. “Willem Duyster and Pieter Codde: The ‘Duystere Werelt’ of Dutch Genre Painting, c. 1625–1635.” Ph.D. dissertation, Harvard University, 1972.
Pleij, Herman. Het gilde van de Blauwe Schuit; literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen. 2nd edn. Amsterdam, 1983.
Ploeg, Peter van der, and Carola Vermeeren (1997–8). “‘From the ‘Sea Princes’ Monies’: The Stadholder’s Art Collection.” In The Hague 1997–8b, pp. 34–60.
Plokker, A. Adriaen Pietersz. van de Venne (1580–1662): de grisailles met spreukbanden. Louvain and Amersfoort, 1984.
Plomp, Michiel. “Painting in the City of Delft 1600–1650.” In Delft 1996, pp. 13–40.
Pol, Lotte C. van de. “Vrouwencriminaliteit in de Gouden Eeuw.” Ons Amsterdam 34 (1982): 266–8.
———. Vrouwencriminaliteit en prostitutie in de tweede helft der 17e eeuw in Amsterdam. The Hague, 1983.
———. “Van speelhuis naar bordeel? Veranderingen in de organisatie van de prostitutie in Amsterdam in de tweede helft van de 18e eeuw.” Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 17 (1985): 157–72.
——— (1988a). “Beeld en werkelijkheid van de prostitutie in de zeventiende eeuw.” In Hekma and Roodenburg 1988, pp. 109–44.
——— (1988b). “Seksualiteit tussen middeleeuwen en moderne tijd.” In Peeters 1988, pp. 163–93.
———. “Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achtiende eeuw.” Ph.D. dissertation, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 1996.
Porteman, K. “Vondel en de schilderkunst.” Vlaanderen 172 (1979): 299–305.
———. “lets over het literaire realisme in de zeventiende eeuw.” Neerlandica Wratislaviensia 1 (1983): 99–114.
———. “Geschreven met de linkerhand? Letteren tegenover schilderkunst in de Gouden Eeuw.” In Spies 1984, pp. 93–113.
Porzio, Francesco. “Aspetti e problemi della scene di genere in Italia.” In Brescia 1998, pp. 17–41.
Prak, M. Gezeten burgers; de elite in een Hollandse stad, Leiden 1700–1800. The Hague, 1985.
———. “Het oude recht der burgeren: de betekenis van burgerschap in het Amsterdam van de zestiende en zeventiende eeuw.” In Hendrix and Drees 2001, pp. 23–42.
Principe, Lawrence M., and Lloyd de Witt. Transmutations: Alchemy in Art. Selected Works from the Eddleman and Fisher Collections at the Chemical Heritage Foundation. Philadelphia, 2002.
Puglisi, Catherine R. Caravaggio. London, 1998.
Raupp, Hans-Joachim. “Musik im Atelier; Darstellungen musizierender Künstler in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts.” Oud Holland 92 (1978): 106–29.
———. “Ansatze zu einer Theorie der Genremalerei in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.” Zeitschrift für Kunstgeschichte 46 (1983): 401–18.
———. Untersuchungen zu Künstlerbildnis und Künstlerdarstellung in den Niederlanden im 17. Jahrhundert. Hildesheim and New York, 1984.
———. Bauernsatiren. Entstehung und Entwicklung des bäuerlichen Genres in der deutschen und niederländischen Kunst ca. 1470–1570. Niederzier, 1986.
———. “Adriaen Brouwer als Satiriker.” In Bock and Gaehtgens 1987, pp. 225–51.
Ree-Scholtens, G. F. van der et al., eds. Deugd boven geweld; een geschiedenis van Haarlem, 1245–1995. Hilversum, 1995.
Regin, Deric. Traders, Artists, Burghers: A Cultural History of Amsterdam in the 17th Century. Assen, 1976.
Rehorst, Chris. “Confrerie Pictura und Haagsche Teekenacademie. Zur Geschichte der Akademie in Den Haag.” In Berlin 1995–6, pp. 24–7.
Reinink, Wessel, and Jeroen Stumpel, eds. Memory & Oblivion; Proceedings of the XXIXth International Congress of the History of Art Held in Amsterdam, 1–7 September 1996. Dordrecht, 1999.
Reinold, Lucinda Kate. “The Representation of the Beggar as Rogue in Dutch Seventeenth-Century Art.” Ph.D. dissertation, University of California, Berkeley, 1981.
Renger, Konrad. Lockere Gesellschaft. Zur Ikonographie des Verloren Sohnes und von Wirtshausszenen in der niederländischen Malerei. Berlin, 1970.
———. “Adriaen Brouwer. Seine Auseinandersetzung mit der Tradition des 16. Jahrhunderts.” In Bock and Gaehtgens 1987, pp. 253–82.
——— (1997). “On the History of Research Concerning the Interpretation of Dutch Painting.” In Franits 1997b, pp. 9–14.
Reznicek, E. K. J. “Bruegels Bedeutung für das 17. Jahrhundert.” In Simson and Winner 1979, pp. 159–64.
Rico, Francisco. The Spanish Picaresque Novel and the Point of View. Translated by C. Davis. Cambridge, 1984.
Roberts, Benjamin. Through the Keyhole: Dutch Child-Rearing Practices in the 17th and 18th Century: Three Urban Elite Families. Hilversum, 1998.
Robinson, Franklin. W. Gabriel Metsu (1629–1667): A Study of His Place in Dutch Genre Painting of the Golden Age. New York, 1974.
Robinson, William W. “The Eavesdroppers and Related Paintings by Nicolaes Maes.” In Bock and Gaehtgens 1987, pp. 283–313.
———. “The Early Works of Nicolaes Maes, 1653–1661.” Ph.D. dissertation, Harvard University, 1996.
Roelofsz, Annelien. “Schilders in zeventiendeeeuws Rotterdam.” In Rotterdam 1994–5, pp. 15–30.
Roethlisberger, Marcel. Abraham Bloemaert and His Sons: Paintings and Prints. 2 vols. Doornspijk, 1993.
Romein, Ed. “Knollen en citroenen op de Leidse kunstmarkt: over de rol van kwaliteit in de opkomst van de Leidse fijnschilderstijl.” De Zeventiende Eeuw 17 (2001): 75–94.
Roodenburg, Herman. “The Autobiography of Isabella de Moerloose: Sex, Childrearing and Popular Belief in Seventeenth Century Holland.” Journal of Social History 18 (1985): 517–40.
———. “Venus Minsieke Gasthuis: Sexual Beliefs in Eighteenth-Century Holland.” In Bremmer 1989, pp. 84–107.
———. “Onder censuur; de kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578–1700.” Proefschrift, Vrije Universiteit te Amsterdam, 1990.
———. “Over korsetten, lichaamshouding en gebaren. Een cultuurhistorische verkenning van de ‘nieuwe fatsoenen’ tussen ruwweg 1580 en 1630.” Textielhistorische Bijdragen 31 (1991a): 20–39.
———. “The ‘Hand of Friendship’: Shaking Hands and Other Gestures in the Dutch Republic.” In A Cultural History of Gestures from Antiquity till the Present Day, edited by Jan Bremmer and Herman Roodenburg, pp. 152–89. Cambridge, 1991b.
———. “Over scheefhalzen en zwellende heupen: enige argumenten voor een historische antropologie van de zeventiende-eeuwse schilderkunst.” De Zeventiende Eeuw 9 (1993): 152–68.
——— (1997a). “How to Sit, Stand, and Walk: Toward a Historical Anthropology of Dutch Paintings and Prints.” In Franits 1997b, pp. 175–85.
——— (1997b). “To Converse Agreeably: Civility and the Telling of Jokes in Seventeenth-Century Holland,” In Bremmer and Roodenburg 1997, pp. 112–33.
———. “On ‘Swelling’ the Hips and Crossing the Legs: Distinguishing Public and Private in Paintings and Prints from the Dutch Golden Age.” In Wheelock and Seeff 2000, pp. 64–84.
Roorda, D. J. “The Ruling Classes in Holland in the Seventeenth Century.” In Bromley and Kossman 1964, pp. 109–32.
———. Partie en factie: de oproeren van 1672 in desteden van Holland en Zeeland [1961]. Revised edn. Groningen, 1978.
Roose, Lode. ‘En is ’t de lief de niet/ Het Nederlandse sonnet in de zestiende en zeventiende eeuw. Leiden, 1971.
Roscam Abbing, Michiel. De schilder & schrijver Samuel van Hoogstraten 1627–1678: eigentijdse bronnen & oeuvre van gesigneerde schilderijen. Leiden, 1993.
Rowen, Herbert H. John de Witt, Grand Pensionary of Holland, 1625–1672. Princeton, 1978.
———. The Princes of Orange: The Stadholders in the Dutch Republic. Cambridge and New York, 1988.
Roy, Alain. Gerard de Lairesse (1640–1711). Paris, 1992.
Royalton Kisch, Martin. “The King’s Crown: A Popular Print for Epiphany.” Print Quarterly 1 (1984): 43–6 and 51.
———. Adriaen van de Venne’s Album in the Department of Prints and Drawings in the British Museum. London, 1988.
———. “Venne, Adriaen (Pietersz.) van de.” In Turner 2000, pp. 360–63.
Rzepínska, Maria. “Tenebrism in Baroque Painting and Its Ideological Background.” Artibus et Historiae 13 (1986): 91–112.
Salman, Jeroen. Populair drukwerk in de Gouden Eeuw: de almanak als lectuur en handelswaar. Zutphen, 1999.
Salomon, Nanette. “Dreamers, Idlers and Other Dozers: Aspects of Sleep in Dutch Art.” Ph.D. dissertation, Institute of Fine Arts, New York University, 1984.
———. “Jan Steen’s Formulation of the Dissolute Household, Sources and Meanings.” In Bock and Gaehtgens 1987, pp. 315–43.
———. “Domesticating the Peasant Father: The Confluent Ideologies of Gender, Class, and Age in the Prints of Adriaen van Ostade.” In Phagan 1996, pp. 41–69.
——— (1998a). “From Sexuality to Civility: Vermeer’s Women.” In Gaskell and Jonker 1998, pp. 309–25.
———. Jacob Duck and the Gentrification of Dutch Genre Painting. Doornspijk, 1998b.
———. “Early Netherlandish bordeeltjes and the Construction of Social ‘Realities.’” In Wheelock and Seeff 2000, pp. 141–63.
Sarnowiec, Malgorzata. “De zeven zonden van het dienstmeisje: een moralistische en libertijnse verse beschreven en verbeeld.” In Bostoen 2001, pp. 199–224.
Sas, N. C. F. van. “Dutch Nationality in the Shadow of the Golden Age: National Culture and the Nation’s Past, 1780–1914.” In Grijzenhout and van Veen 1999, pp. 49–68.
Schama, Simon. “The Unruly Realm: Appetite and Restraint in Seventeenth Century Holland.” Daedalus 108 (Summer 1979): 103–23.
———. “Wives and Wantons: Versions of Womanhood in 17th-Century Dutch Art.” Oxford Art Journal 3 (1980): 5–13.
———. The Embarrassment of Riches: An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age. New York, 1987.
Schavemaker, Eddy. “Eglon Hendrik van der Neer.” Doctoraal scriptie, Universiteit van Utrecht, N. d.
Schmidt, Kees. “Hollands buitenleven in de zeventiende eeuw. I. De opkomst van de buitenplaatsen.” Amsterdams Sociologich Tijdschrift 4 (1977–8): 434–49.
———. “Hollands buitenleven in de zeventiende eeuw. II De wassende stroom hofdichten.” Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 5 (1978–9): 91–109.
Schmidt, P. P. Zeventiende-eeuwse kluchtboeken uit de Nederlanden. Utrecht, 1986.
Schmitt, Stefan. Diogenes. Studien zu seiner Ikonographie in der niederländischen Emblematik und Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts. Hildesheim and New York, 1993.
Schmitt-von Mühlenfels, Franz. Pyramus und Thisbe. Rezeptionstypen eines Ovidischen Stoffes in Literatur, Kunst und Musik. Heidelberg, 1972.
Schnackenburg, Bernhard. “Die Anfange des Bauerninterieurs bei Adriaen van Ostade.” Oud Holland 85 (1970): pp. 158–69.
———. Adriaen van Ostade; Isack van Ostade; Zeichnungen und Aquarelle. 2 vols. Hamburg, 1981.
———. “Das Bild des bäuerlichen Lebens bei Adriaen van Ostade.” In Vekeman and Müller-Hofstede 1984, pp. 30–42.
Schneede, Uwe. “Gabriel Metsu und der holländische Realismus.” Oud Holland 83 (1968): 44–61.
Schneeman, Liane T. “Hendrick Martensz. Sorgh: A Painter of Rotterdam.” Ph.D. dissertation, Pennslyvania State University, 1982.
———. “Hendrik Martensz. Sorgh as Painter of Market Scenes.” In Fleischer and Munshower 1988, pp. 169–87.
Schneider, Arthur von. Caravaggio und die Niederländer. Marburg, 1933.
Schochet, Gordon J. Patriarchalism in Political Thought. New York 1975.
Schölzel, Christoph. “The Technique of the Leiden Fijnschilders.” In Leiden 2001, pp. 16–24.
Schölten, Frits. “‘. . . dat menighen onbedachten Actaeon van zijn eyghen lusten wort ghevangen . . .'" Akt 26 (1985): 26–32.
———. “Review of Roland E. Fleischer, Ludolf de Jongh.” Oud Holland 106 (1992): 49–54.
———. “Ludolf de Jongh en de aristocratisering van het genre.” In Rotterdam 1994–5, pp. 143–52.
Scholz, Bernhard F. “De rol van ‘ervaring’ in het werk van de zeventiende-eeuwse bergmeester en alchemist Goossen van Vreeswijck (1626–c. 1689). In Egmond 1999, pp. 72–87.
Scholz, Horst. “Brouwer Invenit.” Druckgraphische Reproduktionen des 17–19. Jahrhunderts nach Gemälden und Zeichnungen Adriaen Brouwers. Marburg, 1985.
Schotel, Peter. “Strijd om de macht.” In Frijhoff 1998, pp. 15–37.
Schutte, G. J. Het calvinistisch Nederland. Utrecht, 1988.
Schuur, A. J. “‘Wat moet ik voor mijn neus betalen?’ Over twee achttiende-eeuwse ‘neusboekjes’.” Spektator 8 (1978–9): 104–18.
Schuurman, Anton, and Pieter Spierenburg (1996a). “Introduction: Between Public and Private.” In Schuurman and Spierenburg 1996b, pp. 7–11.
Schuurman, Anton, and Pieter Spierenburg, eds. Private Domain, Public Inquiry; Families and Life-Styles in The Netherlands and Europe, 1550 to the Present. Hilversum, 1996.
Schuurman, Anton J., and Lorena S. Walsh, eds. Material Culture: Consumption, Life-Style, Standard of Living, 1500–1900 (Proceedings Eleventh International Economic Congress). Milan, 1994.
Schwartz, Heinrich. “Vermeer and the Camera Obscura.” Pantheon 24 (1966): 170–80.
Scott, Mary Ann. “Cornelis Bega (1631/32–1664) as Painter and Draughtsman.” Ph.D. dissertation, University of Maryland, 1984.
Segalen, Martine. “The House Between Private and Public; A Socio-Historic Overview.” In Schuurman and Spierenburg 1996b, pp. 240–53.
Seidel, Katrin. Die Kerze: Motivgeschichte und Ikonologie. Hildesheim and New York, 1996.
Sellers, Vanessa Bezemer. Courtly Gardens in Holland 1600–1650: The House of Orange and the Hortus Batavus. Woodbridge and Amsterdam, 2001.
Sennett, Richard. The Fall of Public Man. New York, 1977.
Seymour, Charles. “Dark Chamber and Light-Filled Room: Vermeer and the Camera Obscura.” Art Bulletin 46 (1964): 323–31.
Silver, Larry. “The Importance of Being Bruegel: The Posthumous Survival of the Art of Pieter Bruegel the Elder.” In New York 2001a, pp. 67–84.
Simson, Otto von, and Matthias Winner, eds. Pieter Bruegel und seine Welt. Berlin, 1979.
Singeling, B. P. Th. “De Delftse schutterij.” In Delft 1981, pp. 140–45.
Slatkes, Leonard J. Dirck van Baburen (ca. 1595–1624): A Dutch Painter in Utrecht and Rome. 2nd edn. Utrecht, 1969.
———. Vermeer and His Contemporaries. New York, 1981.
———. “Het werk van Hendrick ter Brugghen.” In Utrecht 1986–7, pp. 43–51.
———. “Hendrick ter Brugghen’s Gamblers.” The Minneapolis Institute of Arts, Bulletin 67 (1995): 6–11.
———. “Bringing Ter Brugghen and Baburen Up-To-Date.” Bulletin du Musée National de Varsovie 37 (1996): 199–219.
——— (2000a). “Baburen, Dirck (Jaspersz.) van.” In Turner 2000, pp. 7–8.
——— (2000b). “Brugghen [Terbrugghen], Hendrick (Jansz.) ter.” In Turner 2000, pp. 61–7.
——— (2000c). “Honthorst, Gerrit [Gérard] (Hermansz.) van [Gherardo delle Notti; Gherardo Fiammingo].” In Turner 2000, pp. 158–65.
———. “‘An Ineffable Light and Splendour’: Nocturnes, Night Scenes and Artificial Illumination.” In London 2001, pp. 306–37.
Slive, Seymour. Frans Hals. 3 vols. London and New York, 1970–74.
Sluijter, Eric Jan. “De ‘heydensche fabulen’ in de Noordnederlandse schilderkunst circa 1590–1670,” Proefschrift, Rijksuniversiteit te Leiden, 1986.
———. “‘Een stuck waerin een juffr. voor de spiegel van Gerrit Douw,’” Antiek 23 (1988a): 150–61.
——— (1988b). “‘Een volmaekte schildery is als een spiegel van de natuer’: spiegel en spiegelbeeld in de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw.” In Brederoo 1988, pp. 146–63.
———. “Schilders van ‘cleyne, subtile ende curieuse dingen’; Leidse ‘fijnschilders’ in contemporaine bronnen.” In Leiden 1998c, pp. 14–77.
——— (1990a). “Een zelfportret en ‘de schilder in zijn atelier’: het aanzien van Jan van Mieris.” In Sluijter et al. 1990b, pp. 287–307.
———. “Hoe realistisch is de Noordnederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw? De problemen van een vraagstelling.” Leidschrift 6 no. 3 (1990b): 5–39.
———. “Rembrandt’s Early Paintings of the Female Nude: Andromeda and Susanna.” In Cavalli-Björkman 1993, pp. 31–54.
———. “Mieris, Willem van.” In Turner 1996, vol. 21, pp. 488–9.
———. “Naiveu, Matthijs.” In Turner 1996, vol. 22, p. 442.
———. “Didactic and Disguised Meanings? Several Seventeenth-Century Texts on Painting and the Iconological Approach to Dutch Paintings of This Period” [1988]. In Franits 1997b, pp. 78–87.
———. “Overvloed en onbehagen: interdisciplinariteit en het onderzoek naar zeventiendeeeuwse Nederlandse beeldende kunst.” De Zeventiende Eeuw 14 (1998a): 231–45.
——— (1998b). “The Painter’s Pride: The Art of Transience in Self-Portraits from Isaac van Swananburgh to David Bailly.” In Enenkel 1998, pp. 173–96.
——— (1998c). “Vermeer, Fame and Female Beauty: The Art of Painting.” In Gaskell and Jonker 1998, pp. 265–83.
——— (1999a). “New Approaches in Art History and the Changing Image of Seventeenth-Century Dutch Art Between 1960 and 1990.” In Grijzenhout and van Veen 1999, pp. 247–76.
——— (1999b). “Over Brabantse vodden, economische concurrentie, artistieke wedijver en de groei van de markt voor schilderijen in de eerste decennia van de zeventiende eeuw.” In Falkenburg et al. 1999, pp. 113–43.
——— (2000a). “In Praise of the Art of Painting: On Paintings by Gerrit Dou and a Treatise by Philips Angel of 1642” [1993]. In Sluijter 2000d, pp. 198–263.
——— (2000b). “On Fijnschilders and Meaning,” [1991]. In Sluijter 2000d, pp. 264–95.
——— (2000c). “Venus, Visus and Pictura,” [1993]. In Sluijter 2000d, pp. 86–159.
———. Seductress of Sight: Studies in Dutch Art of the Golden Age, translated by Katy Kist and Jennifer Kilian. Zwolle, 2000d.
———. “‘All Striving to Adorne Their Houses with Costly Peeces’: Two Case Studies of Paintings in Wealthy Interiors.” In Newark 2001–2, pp. 103–27.
Sluijter, Eric Jan et al., eds. Nederlandse portretten; bijdragen over de portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw (Leids Kunsthistorisch Jaarboek 8). The Hague, 1990b.
Sman, Marie Christine van der. “The Year of Disaster: 1672.” In Haks and van der Sman 1996, pp. 136–40.
Smits-Veldt, Mieke B. “Images of Private Life in Some Early-Seventeenth-Century Dutch Ego-Documents.” In Wheelock and Seeff 2000, pp. 164–77.
Smith, David R. Masks of Wedlock: Seventeenth-Century Dutch Marriage Portraiture. Ann Arbor, 1982.
———. “Irony and Civility: Notes on the Convergence of Genre and Portraiture in Seventeenth-Century Dutch Painting.” Art Bulletin 69 (1987a): 407–30.
———. “Review of Christopher Brown, Images of a Golden Past, and Peter C. Sutton et al., Masters of Seventeenth-Century Dutch Genre Painting.” Art Bulletin 69 (1987b): 659–61.
———. “‘I Janus’: Privacy and the Gentlemanly Ideal in Rembrandt’s Portraits of Jan Six.” Art History 11 (1988): 42–63.
———. “Rhetoric and Prose in Dutch Portraiture.” Dutch Crossing 41 (1990): 72–109.
———. “Privacy, Realism, and the Novelistic in 17th-Century Dutch Painting.” Acts of the 27th International Congress of the History of Art (1989), section 3, pp. 35–52. Strasbourg, 1992.
Snelders, H. A. M. “De bekeerde alchimist.” Spiegel Historiael 7 (1972): 85–91.
Snoep, D. P. “Een 17de eeuws liedboek met tekeningen van Gerard ter Borch de Oude en Pieter en Roeland van Laer.” Simiolus 3 (1968–9): 77–134.
———. “Adriaen van der Werff (1659–1722).” In Rotterdam 1973, pp. 5–10.
Snoep-Reitsma, Ella. “De Waterzuchtige vrouw van Gerard Dou en de betekenis van de Iampetkan.” In Album Amicorum J. G. van Gelder, edited by J. Bruyn et al., pp. 285–92. The Hague, 1973.
Soltow, Lee, and Jan Luiten van Zanden. Income and Wealth Inequality in the Netherlands 16th–20th Century. Amsterdam, 1998.
Sonnema, Roy Brian. “Representations of Music in Seventeenth Century Dutch Painting.” Ph.D. dissertation, University of California, Berkeley, 1990.
Spicer, Joneath. “Anthony Van Dyck’s Iconography: An Overview of Its Preparation.” In Barnes and Wheelock 1994, pp. 327–64.
Spierenburg, Pieter. Elites and Etiquette; Mentality and Social Structure in the Early Modern Northern Netherlands. Rotterdam, 1981.
Spies, Marijke. “Zoals de ouden zongen, lazen de jongen: over de overgang van zangnaar leescultuur in de eerste helft van de zeventiende eeuw.” In van den Berg and Stouten 1987, pp. 89–109.
———. “Ongelijke liefde van de 16e tot de 18e eeuw.” In Broekhuijsen and Tjoeng 1994, pp. 11–29.
Spies, Marijke, ed. Historische letterkunde. Groningen, 1984.
Stanton, Domna C. The Aristocrat as Art: A Study of the Honnête Homme and the Dandy in Seventeenth- and Nineteenth-Century French Literature. New York, 1980.
Stapel, Leonore. “Haarlems welvaart: ‘de konst van bier te brouwen’ of ‘excellente stucken lijnwaets?’ De beeldvorming rond het economische leven van Hollands tweede stad (1600–1650).” De Zeventiende Eeuw 18 (2002): 167–83.
Stavenuiter, Monique et al., eds. Lange levens, stille getuigen; oudere vrouwen in het verleden. Zutphen, 1995.
Steadman, Philip. Vermeer’s Camera: Uncovering the Truth Behind the Masterpieces. Oxford and New York, 2001.
Stechow, Wolfgang, and Christopher Comer. “The History of the Term Genre.” Allen Memorial Art Museum Bulletin 33 (1975–6): 89–94.
Stewart, Alison G. Unequal Lovers: A Study of Unequal Couples in Northern Art. New York, 1977.
Stipriaan, René van. “Vrouwenzaken als motief en thema: over de bruikbaarheid van zeventiende-eeuws komisch toneel als sociaal document.” De Nieuwe Taalgids 87 (1994): 385–400.
———. “Hollandse botheid in de Spaanschen Brabander.” In Kort tijt-verdrijf; opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt, edited by W. Abrahamse et al., pp. 95–101. Amsterdam, 1996a.
———. Leugens en vermaak; Bocaccio’s novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance. Amsterdam, 1996b.
———. “De Spaanschen Brabander, een kluchtig spel.” Nederlandse Letterkunde 2 (1997a): 45–66.
———. “Historische distantie in de Spaanschen Brabander.” Nederlandse Letterkunde 2 (1997b): 103–27.
Stone-Ferrier, Linda A. Images of Textiles: The Weave of Seventeenth-Century Dutch Art and Society. Ann Arbor, 1985.
———. “Gabriel Metsu’s Vegetable Market at Amsterdam: Seventeenth-Century Dutch Market Paintings and Horticulture.” Art Bulletin 71 (1989): 428–52.
———. “Inclusions and Exclusions: The Selectivity of Adriaen van Ostade’s Etchings.” In Athens, Ga., 1994, pp. 21–9.
Streng, J. C. “Stemme in staat”; de bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle 1579–1795. Hilversum, 1997.
Stridbeck, Carl Gustaf. Bruegelstudien. Untersuchungen zu den ikonologischen Problemen bei Pieter Bruegel d. A. sowie dessen Beziehungen zum niederländischen Romanismus. Stockholm, 1956.
Strien, Ton van, and Kees van der Leer. Hofwijck; het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens. Zutphen, 2002.
Stukenbrock, Christiane. Frans Hals – fröhliche Kinder, Musikanten und Zecher. Eine Studie zu ausgewählten Motivgruppen und deren Rezeptionsgeschichte. Frankfurt am Main and New York, 1993.
Sullivan, Margaret. Bruegel’s Peasants: Art and Audience in the Northern Renaissance. Cambridge and New York, 1994.
Sumowski, Werner. Gemälde der Rembrandt-Schüler. 6 vols. Landau, 1983–94.
Sutton, Peter C. Pieter de Hooch. Ithaca, 1980.
———. “Jan Steen: Comedy and Admonition.” Philadelphia Museum of Art Bulletin 78 (1982–83): 1–43.
———. “Masters of Dutch Genre Painting.” In Philadelphia 1984, pp. xiii–lxvi.
———. “Images of the Interior of the Royal Palace.” In Amsterdam 1997b, pp. 18–29.
———. Gerard ter Borch (Zwolle 1619–1681 Deventer): Woman Sealing a Letter. New York, N. d.
Sutton, Peter C., and Theodore E. Stebbins, Jr. Masterpiece Paintings from the Museum of Fine Arts, Boston. Boston, 1986.
Swillens, P. T. A. Johannes Vermeer: Painter of Delft 1632–1675. Translated by C. M. Bruning-Williamson. Utrecht and Brussels, 1950.
Taylor, Paul. “The Concept of Houding in Dutch Art Theory.” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 55 (1992): 210–32.
Temminck, J. J. “Haarlem: Its Social/Political History.” In New Brunswick 1983, pp. 17–27.
——— (1984a). “De Hout: geschiedenis van het wandelbos van Haarlem.” In Temminck 1984b, pp. 9–19.
Temminck, J. J., ed. Haarlemmerhout 400 jaar: “Mooier is de wereld nergens”. Haarlem, 1984.
Thiel, Pieter J. J. van. “Review of A. Plokker, Adriaen Pietersz. van de Venne (1589–1662): de grisailles met spreukbanden.” Oud Holland 100 (1986): 66–71.
———. Cornelis Cornelisz van Haarlem 1562–1638: A Monograph and Catalogue Raisonné. Doornspijk, 1999.
Thiel, Pieter J. J. van, and C. J. de Bruyn Kops. Framing in the Golden Age. Picture and Frame in 17th-Century Holland (English edition of a 1984 Dutch Exhibition Catalogue). Translated by Andrew P. McCormick. Zwolle, 1995.
Thiels, Charles. “Adriaen van der Werff, schilder van kammerstukken.” In Rotterdam 1994–5, pp. 153–64.
Thissen, Peter. Werk, netwerk en letterwerk van de familie Van Hoogstraten in de zeventiende eeuw; sociaal-economische en sociaal-culturele achtergronden van geletterden in de Republiek. Amsterdam and Maarssen, 1994.
Tóth-Ubbens, Magdi. Verloren beelden van miserabele bedelaars: leprozen – armen – geuzen. Ghent, 1987.
Troost, Wout. Stadhouder-konig Willem III: een politieke bibliografie. Hilversum, 2001.
Turner, Jane, ed. The Grove Dictionary of Art. London, 1996.
Turner, Jane, ed. From Rembrandt to Vermeer: Seventeenth-Century Dutch Artists (The Grove Dictionary of Art). New York, 2000.
Vaeck, Marc van. “Adriaen van de Venne and His Use of Homonymy as a Device in the Emblematical Process of a Bimedial Genre.” Emblematica 3 (1988): 101–19.
———. Adriaen van de Venne’s “Tafereel van de belacchende werelt” (Den Haag, 1635). 3 vols. Ghent, 1994a.
———. “Vonken van hoogdravende wijsheid; over spreekwoordschilderijen.” Kunstschrift 94 no. 5 (1994b): 17–23.
———. “Adriaen van de Vennes bedelaarsvoorstellingen in grisaille: geschilderde paradoxale encomia?” De Zeventiende Eeuw 17 (2001): 164–73.
Vanbergen, J. F. H. H. Voorstelling en betekenis. Theorie van de kunsthistorische interpretatie. Assen, 1986.
Vandenbroeck, Paul. “Verbeeck’s Peasant Weddings: A Study of Iconography and Social Function.” Simiolus 14 (1984): 79–121.
———. “Zur Herkunft und Verwurzelung der ‘Grillen.’ Vom Volksmythos zum kunst- und literaturtheoretischen Begriff, 15.–17. Jahrhundert.” De Zeventiende Eeuw 3 (1987): 52–84.
Veen, Jaap van der. “The Delft Art Market in the Age of Vermeer.” In Haks and van der Sman 1996, pp. 124–35.
Veen, P. A. F. van. De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken [1960]. Utrecht, 1985.
Veenstra, Fokke. Ethiek en moraal bij P C. Hooft. Zwolle, 1968.
Vekeman, Hans, and Justus Müller-Hofstede, eds. Wort und Bild in der niederländischen Kunst und Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts. Erfstadt, 1984.
Veldhorst, Natascha. De Haarlemse bloempjes: bloemlezing uit een zeventiende-eeuwse lied-boekenreeks. Haarlem, 1999.
Veldman, Ilja. “Goltzius’ zintuigen, seizonen, elementen, planeten en vier tijden van de dag: van allegorie naar genre-voorstelling.” In Falkenburg 1991–2, pp. 307–36.
———. Profit and Pleasure: Print Books by Crispijn de Passe. Translated by Michael Hoyle. Rotterdam, 2001.
Verbaan, Eddy. “Jan Janszoon Orlers schetst Leiden. Illustraties in de vroege stadsbeschrijvingen.” In Bostoen 2001, pp. 133–68.
Verberckmoes, Johan. Laughter, Jestbooks and Society in the Spanish Netherlands. New York, 1999.
Vergara, Lisa (1998). “Antiek and Modern in Vermeer’s Lady Writing a Letter with Her Maid.” In Gaskell and Jonker 1998, pp. 235–55.
——— (2001). “Perspectives on Women in the Art of Vermeer.” In Franits 2001c, pp. 54–72.
Vermeeren, Carola. “‘Opdat de kunst alhier soude mogen floreren’: de kunstmarkt in Den Haag in de 17de eeuw.” In The Hague 1998–9, pp. 51–78.
Vermet, Bernard. “Bassen, Bartholomeus (Cornelisz.) van.” In Turner 2000, pp. 13–14.
Vetter, Andreas W. “Die ‘weite Welt’ und der umgrenzte Garten-Szenerien vornehmer Feste und Vergnügen.” In Braunschweig 2002, pp. 20–28.
Vigarello, Georges. Concepts of Cleanliness; Changing Attitudes in France since the Middle Ages. Translated by J. Birrell. Cambridge and New York, 1988.
Vijlbrief, I. Van anti-aristocratie tot democratie: een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht. Amsterdam, 1950.
Vlis, Ingrid van der. Leven in armoede: Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw. Amsterdam, 2001.
Voskuil, J. J. Van vlechtwerk tot baksteen: geschiedenis en wanden van het boerenhuis in Nederland. Arnhem, 1979.
Vries, Jan de. The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500–1700. New Haven and London, 1974.
———. “Peasant Demand Patterns and Economic Development: Friesland 1550–1750.” In Parker and Jones 1975, pp. 205–66.
———. Barges & Capitalism: Passenger Transportation in the Dutch Economy (1632–1839). Utrecht, 1981.
———. “Art History.” In Freedberg and de Vries 1991, pp. 249–82.
———. “Between Purchasing Power and the World of Goods: Understanding the Household Economy in Early Modern Europe,” In Brewer and Porter 1993, pp. 85–132.
———. “Searching for a Role: The Economy of Utrecht in the Golden Age of the Dutch Republic.” In San Francisco 1997, pp. 49–59.
———. “Luxury and Calvinism/Luxury and Capitalism: Supply and Demand for Luxury Goods in the Seventeenth-Century Dutch Republic.” Journal of the Walters Art Gallery 57 (1999): 73–85.
Vries, Jan de, and Ad van der Woude. The First Modern Economy: Stress, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815. Cambridge and New York, 1997.
Vries, Lyckle de. “Jan Steen, ‘de kluchtschilder’.” Proefschrift, University of Groningen, 1977.
———. “Jan Steen zwischen Genre- und Historienmalerei.” Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte 22 (1983): 113–28.
———. “Hat es je eine Delfter Schule gegeben?” In Probleme und Methoden der Klassifizierung: Akten des XXV. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte, Wien, 4–10 September 1983, vol. 3, edited by Elisabeth Liskar, pp. 79–88. Vienna and Cologne, 1985.
———. “Dutch Painting.” In Washington D.C. 1989, pp. 259–71.
———. Diamante gedenkzuilen en leerzame voorbeelden; een bespreking van Johan van Gools Nieuwe Schouburg. Groningen, 1990.
———. “The Changing Face of Realism.” In Freedberg and de Vries 1991, pp. 209–44.
———. “Steen’s Artistic Evolution in the Context of Dutch Painting.” In Washington D.C. 1996, pp. 69–81.
———. Gerard de Lairesse: An Artist Between Stage and Studio. Amsterdam, 1998a.
———. “Surveys: Yellow Pages or Guide bleu?” Simiolus 26 (1998b): 213–24.
———. “‘The Felicitous Age of Painting’: Eighteenth-Century Views of Dutch Art in the Golden Age.” In Grijzenhout and van Veen 1999, pp. 29–43.
———. “Steen, Jan.” In Turner 2000, pp. 337–43.
———. “Gerard de Lairesse: The Theorist as an Art Critic.” In Pauwels 2002, pp. 291–8.
Vries, Willemien B. de. Wandeling en verhandeling: de ontwikkeling van het Nederlandse hofdicht in de zeventiende eeuw (1613–1710). Hilversum, 1998.
Waals, Jan van der. “In het straatje van Montias; Vermeer in historische context.” Theoretische Geschiedenis 19 (1992): 176–85.
Wadum, Jørgen. “Vermeer’s Use of Perspective.” In Historic Painting Techniques, Materials and Studio Practice. Preprints of a Symposium Held at the University of Leiden, The Netherlands, 26–29 June 1995, pp. 148–54. Santa Monica, 1995.
———. “Vermeer in Perspective.” In Washington D.C. 1995–6, pp. 67–79.
——— (1998). “Contours of Vermeer.” In Gaskell and Jonker 1998, pp. 201–23.
———. “Dou Doesn’t Paint, Oh No, He Juggles with His Brush; Gerrit Dou, a Rembrandtesque Fijnschilder.” Netherlands Technical Studies in Art 1 (2002): 62–77.
Wagenberg-Ter Hoeven, Anke A. van. “The Celebration of Twelfth Night in Netherlandish Art. Simiolus 22 (1993–4): 65–96.
———. Het driekoningenfeest; de uitbeelding van een populair thema in de beeldende kunst van de zeventiende eeuw. Amsterdam, 1997.
Wages, Sara M. “Ideaal en werkelijkheid: feit en fictie bij het afbeelden van tuinarchitectuur op zeventiende-eeuwse Hollandse schilderijen.” In ’s-Hertogenbosch 1996, pp. 125–68.
Walsh, John. Jan Steen; The Drawing Lesson. Los Angeles, 1996.
Wasserfuhr, Maria Elisabeth. Der Zahnarzt in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. 2nd ed. Cologne, 1977.
Weber, Gregor J. M. “’t lof van den Pekelharingh: von alltäglichen und absonderlichen Heringsstilleben.” Oud Holland 101 (1987): 126–40.
———. Der Lobtopos des “lebenden” Bildes; Jan Vos und sein “Zeege der Schilderkunst” von 1654. Hildesheim and New York, 1991.
———. “Zusammenklang von Tönen, Farben und Herzen: Thema und Variationen niederländischer Musikikonographie.” Barock: Regional-International. Kunsthistorisches Jahrbuch Graz 25 (1993): 137–52.
———. “‘Om te bevestige[n], aen-te-raden, verbreeden ende vercieren.’ Rhetorische Exempellehre und die Struktur des ‘Bildes im Bild.’ Wallraf-Richartz-Jahrbuch 55 (1994): 287–314.
———. “Vermeer’s Use of the Picture-within-a-Picture: A New Approach.” In Gaskell and Jonker 1998, pp. 295–307.
Wee, Herman van der. “Urban Culture as a Factor of Demand in the Economic History of Late Medieval and Early Modern Europe.” In Cities and the Transmission of Cultural Values in the Late Middle Ages and Early Modern Period (Records of the 17th International Colloquium Spa, 16–19.V1994), pp. 7–16. Brussels, 1996.
Weller, Dennis. “Jan Miense Molenaer (c. 1609/10–1668); The Life and Art of a Seventeenth-Century Dutch Painter.” Ph.D. dissertation, University of Maryland, 1992.
———. “Jan Miense Molenaer: Painter of the Dutch Golden Age.” In Raleigh 2002, pp. 9–25.
Welu, James A. “Vermeer: His Cartographic Sources.” Art Bulletin 57 (1975): 529–47.
Wesseling, A. “Het beschavingsideaal van Erasmus.” In den Boer 2001, pp. 107–29.
Westermann, Mariët. “Steen’s Comic Fictions.” In Washington D.C. 1996, pp. 53–67.
——— (1997a). “How was Jan Steen Funny? Strategies and Functions of Comic Painting in the Seventeenth Century.” In Bremmer and Roodenburg 1997, pp. 134–78.
———. The Amusements of Jan Steen. Zwolle, 1997b.
———. “Adriaen van de Venne, Jan Steen, and the Art of Serious Play.” De Zeventiende Eeuw 15 (1999a): 34–47.
——— (1999b). “Farcical Jan, Pier the Droll: Steen and the Memory of Bruegel.” In Reinink and Stumpel 1999, pp. 827–36.
——— (1999c). “Fray en Eeelijck: Adriaen van de Venne’s Invention of the Ironic Grisaille.” In Falkenburg et al. 1999, pp. 221–57.
———. “‘Costly and Curious, Full of Pleasure and Home Contentment’; Making a Home in the Dutch Republic.” In Newark 2001–2, pp. 15–81.
———. “After Iconography and Iconoclasm: Current Research in Netherlandish Art, 1566–1700.” Art Bulletin 84 (2002a): 351–72.
———. “Jan Miense Molenaer in the Comic Mode.” In Raleigh 2002, pp. 43–61.
Westermann, Mariët et al., eds. Wooncultuur in de Nederlanden 1500–1800 (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 51). Zwolle, 2001.
Wetering, Ernst van der. “Rembrandt’s Method – Technique in the Service of Illusion.” In London 1992, pp. 12–39.
———. “Het satijn van Gerard ter Borch.” Kunstschrift 37 no. 6 (1993): 29–35.
Weyl, Martin. Passion for Reason and Reason of Passion: Seventeenth-Century Art and Theory in France, 1648–1683. New York and Frankfurt am Main, 1989.
Wheelock, Arthur K., Jr. “Review of Franklin W. Robinson, Gabriel Metsu (1629–1667); A Study of His Place in Dutch Genre Painting of the Golden Age.” Art Bulletin 58 (1976): 456–9.
———. Jan Vermeer. New York, 1981.
———. “Constantijn Huygens and Early Attitudes Towards the Camera Obscura.” History of Photography 1 (1977a): 93–103.
———. Perspective, Optics, and Delft Artists Around 1650. New York, 1977b.
———. Vermeer & the Art of Painting. New Haven and London, 1995.
———. “Dou’s Reputation.” In Washington D.C. 2000, pp. 12–24.
——— (2001). “Vermeer’s Craft and Artistry.” In Franits 2001c, pp. 41–53.
Wheelock, Arthur K., Jr, and Marguerite Glass (2001). “The Appreciation of Vermeer in Twentieth-Century America.” In Franits 2001C, pp. 161–81
Wheelock, Arthur K., Jr, and Adele Seeff, eds. The Public and Private in Dutch Culture of the Golden Age. Newark, Del. and London, 2000.
White, Christopher. The Dutch Pictures in the Collection of Her Majesty the Queen. Cambridge and New York, 1982.
Wiel, Kees van der. “Delft in the Golden Age.” In Haks and van der Sman 1996, pp. 52–67.
Wieseman, Majorie Elizabeth. “Eglon (Hendrick) van der Neer.” In Turner 2000, pp. 232–3.
———. Caspar Netscher and Late Seventeenth Century Dutch Painting. Doornspijk, 2002.
Wijngaarden, Hilde van. Zorg voor de kost: armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle, 1650–1700. Amsterdam, 2000.
Wijsenbeek-Olthuis, Thera. “Delft in 18e eeuw, een stad in verval.” In Delft 1982–3, pp. 56–64.
———. Achter de gevels van Delft: bezit en bestaan van rijk en arm in een periode van achteruitgang (1700–1800). Hilversum, 1987.
———. “Vreemd en eigen: ontwikkelingen in de woon- en leefcultuur binnen de Hollandse steden van de zestiende tot de negentiende eeuw.” In Boekhorst 1992, pp. 79–107.
———. “A Matter of Taste. Lifestyle in Holland in the Seventeenth and Eighteenth century.” In Schuurman and Walsh 1994, pp. 43–54.
———. “Het Hollandse interieur in beeld en geschrift.” Theoretische Geschiedenis 23 (1996a): 145–61.
——— (1996b). “Noblesse Oblige; Material Culture of the Nobility in Holland.” In Schuurman and Spierenburg 1996b, pp. 112–24.
Wijsenbeek-Olthuis, Thera, and Leo Noordegraaf. “Painting for a Living: The Economic Context of Judith Leyster’s Career.” In Worcester 1993, pp. 39–54.
Wildt, Annemarie de. “‘Wijckt oudt cout vel, al sijt ghij rijcke’. Oude vrouwen en mannen in taferlen van ongelijke liefde.” In Stavenuiter 1995, pp. 22–37.
Willems, Gerrit. “Verklaren en ordenen. Over stijlanalytische benaderingen.” In Halbertsma and Zijlmans 1993, pp. 103–38.
Wind, Barry. “Adriaen Brouwer: Philosopher in Fool’s Cap.” Source 5 (1985–6): 15–20.
Winkel, Marieke de. “The Interpretation of Dress in Vermeer’s Paintings.” In Gaskell and Jonker 1998, pp. 327–39.
———. “Fashion or Fancy? Some Interpretations of the Dress of Rembrandt’s Women Reevaluated.” In Edinburgh 2001, pp. 55–63.
Wiskerke, Evert Matthijs. De waardering voor de zeventiende-eeuwse literatur tussen 1780 en 1813. Hilversum, 1995.
Wood, Christopher S. “‘Curious Pictures’ and the Art of Description,” Word & Image II (1995): 332–52.
Wulp, Bas van der. “A View of Delft in the Age of Vermeer.” In Haks and van der Sman 1996, pp. 32–51.
Wurf-Bodt, Coby van der. Van lichte wiven tot gevallen vrouwen; prostitutie in Utrecht vanaf de late middeleeuwen tot het eind van de negentiende eeuw. Utrecht, 1988.
Ypes, C. Petrarca in de Nederlandse letterkunde. Amsterdam, 1934.
Zandvliet, Kees. Mapping for Money: Maps, Plans and Topographic Paintings and Their Role in Dutch Overseas Expansion during the 16th and 17th Centones. Amsterdam, 1998.
Zijlmans, Jori. Vriendenkringen in de zeventiende eeuw: verenigingsvormen van het informele cultúrele leven te Rotterdam. The Hague, 1999.
CATALOGUES OF INSTITUTIONAL PERMANENT COLLECTIONS
Bourdeaux. L’or & l’ombre: la peinture hollandaise du XVIIe en XVIIIe siècles au Musée des Beaux-Arts de Bourdeaux (Catalogue by Olivier Le Bihan). Musée des Beaux-Arts, 1990.
Capetown. Michaelis Collection. The Old Town House Cape Town. Catalogue of the Collection of Paintings and Drawings (Catalogue by Hans Fransen). Michaelis Collection, 1997.
Dublin. Dutch Seventeenth and Eighteenth Century Paintings in The National Gallery of Ireland: A Complete Catalogue (Catalogue by Homan Potterman). The National Gallery of Ireland, 1986.
Göttingen. Kunstsammlung der Universität Göttingen; Die niederländischen Gemälde (Catalogue by Gerd Unverfehrt). Kunstsammlung der Universität Göttingen, 1987.
Hamburg. Die niederländischen Gemalde 1500–1800 (Catalogue by Thomas Ketelsen et al.). Hamburger Kunsthalle, 2001.
Kassel. Gemäldegalerie Alte Meister Kassel. Gesamtkatalog (Catalogue by Bernhard Schnackenburg). 2 vols. Mainz, 1996.
London. Catalogue of Paintings in the Wellington Museum (catalogue by C. M. Kauffmann). Victoria and Albert Museum, 1982.
London. National Gallery Catalogues: The Dutch School 1600–1900 (Catalogue by Neil Maclaren and Christopher Brown). 2 vols. The National Gallery, 1991.
London. Dutch & Flemish Seventeenth-Century Paintings in the Harold Samuel Collection (Catalogue by Peter C. Sutton). The Corporation of London, 1992a.
London. The Wallace Collection; Catalogue of Pictures IV: Dutch and Flemish (Catalogue by John Ingamells), The Wallace Collection, 1992b.
Mainz. Niederländische Gemalde des 16. und 17. Jahrhunderts (Catalogue by Christiane Stukenbrock et al.). Landesmuseum, 1997.
Munich. Alte Pinakothek München; Erläuterungen zu den ausgestellten Gemälden. Alte Pinakothek, 1983.
New York. The Jack and Belle Linsky Collection in the Metropolitan Museum of Art. The Metropolitan Museum of Art, 1984.
Philadelphia. Northern European Paintings in the Philadephia Museum of Art (Catalogue by Peter C. Sutton). Philadelphia Museum of Art, 1990.
Rotterdam. Nederlandse genreschilderijen uit de zeventiende eeuw. Eigen collectie Museum Boijmans van Beuningen (Catalogue by Friso Lammertse). Museum Boijmans Van Beuningen, 1998.
Springfield. 16th- and 17th-Century Dutch and Flemish Paintings in the Springfield Museum of Fine Arts (Catalogue by Alice I. Davies). Museum of Fine Arts, 1993.
Vienna. Die holländische Gemalde des 17. Jahrhunderts in der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste in Wien (Catalogue by Renate Trnek). Akademie der bildenden Künste, 1992.
Washington D.C. Dutch Paintings of the Seventeenth Century (Catalogue by Arthur K. Wheelock, Jr.). National Gallery of Art, 1995.
Worms. Stiftung Kunsthaus Heylshof; Kritischer Katalog der Gemäldesammlung (Catalogue by Wolfgang Schenkluhn et al.). Stiftung Kunsthaus Heylshof, 1992.
EXHIBITION CATALOGUES
Amsterdam. Arm in de Gouden Eeuw. Historisch Museum, 1965–6.
Amsterdam. Leidse Universiteit 400; stichting en eerste bloei 1575–ca. 1630. Rijksmuseum, 1975.
Amsterdam. Tot lering en vermaak; betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw (Catalogue by Eddy de Jongh et al.). Rijksmuseum, 1976.
Amsterdam. Rembrandt; The Impact of a Genius. Waterman Gallery, 1983.
Amsterdam. Masters of Middelburg (Catalogue by Noortje Bakker et al.). Waterman Gallery, 1984.
Amsterdam. Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Koninklijk Paleis op de Dam, 1989.
Amsterdam, De Hollandse fijnschilders; van Gerard Don tot Adriaen van der Werff (Catalogue by Peter Hecht). Rijksmuseum, 1989–90.
Amsterdam. De wereld binnen handbereik; Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585–1733. Amsterdams Historisch Museum, 1992.
Amsterdam. Dawn of the Golden Age; Northern Netherlandish Art 1580–1620. Rijksmuseum, 1993–4.
Amsterdam. Mirror of Everyday Life; Genreprints in the Netherlands 1550–1700 (Catalogue by Eddy de Jongh and Ger Luijten). Rijksmuseum, 1997a.
Amsterdam. The Royal Palace of Amsterdam in Paintings of the Golden Age. Royal Palace, 1997b.
Amsterdam. Anthony Van Dyck as a Printmaker. Rijksmuseum, 1999–2000a.
Amsterdam. Rembrandt’s Treasures (Catalogue by Ben Broos et al.). Rembrandt House Museum, 1999–2000b.
Amsterdam. Maurits, Prins van Oranje (Catalogue by Kees Zandvliet et al.). Rijksmuseum, 2000.
Antwerp. Beeld van de andere, vertoog over het zelf; over wilden en narren, boeren en bedelaars (Catalogue by Paul Vandenbroeck). Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1987.
Antwerp. Jacob Jordaens (1593–1678). 2 vols. (Catalogue by R.-A. d’Hulst et al.). Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1992.
Antwerp. David Teniers the Younger: Paintings. Drawings (Catalogue by Margret Klinge). Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1991.
Antwerp. Elck zijn waerom; vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500–1800. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1999–2000.
Antwerp. Venus, vergeten mythe. Voorstellingen van een godin van Cranach tot Cézanne (Catalogue by Ekkehard Mai et al.). Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 2001.
Apeldoorn. Kent, en versint, eer datje mint; vrijen en trouwen 1500–1800. Historisch Museum Marialust, 1989.
Athens, Ga. Adriaen van Ostade: Etchings of Peasant Life in Holland’s Golden Age (Catalogue by Leonard J. Slatkes et al.). Georgia Museum of Art, 1994.
Basel. Im Lichte Hollands. Holländische Malerei des 17. Jahrhunderts aus den Sammlungen des Fürsten von Liechtenstein und aus Schweizer Besitz (Catalogue by Petra ten-Doesschate-Chu and Paul H. Boerlin). Kunstmuseum, 1987.
Berlin. Götter und Helden für Berlin; Gemalde und Zeichnungen von Augustin und Matthaus Terwesten. Schloss Charlottenburg, 1995–6.
Boston. Prized Possessions: European Paintings from Private Collections of Friends of the Museum of Fine Arts, Boston (Catalogue by Peter C. Sutton et al.). Museum of Fine Arts, 1992.
Boston. The Age of Rubens (Catalogue by Peter C. Sutton et al.). Museum of Fine Arts, 1993–4.
Braunschweig. Die Sprache der Bilder. Herzog Anton Ulrich-Museum, 1978.
Braunschweig. Niederlandische Malerei aus der Kunstsammlung der Universität Göttingen (Catalogue by Rüdiger Klessmann et al.). Herzog Anton Ulrich-Museum, 1983.
Braunschweig. Europäische Malerei des Barock aus dem Nationalmuseum Warschau. Herzog Anton Ulrich-Museum, 1988–9.
Braunschweig. Bilder vom alten Menschen in der niederländischen und deutschen Kunst 1550–1750 (Catalogue by Thomas Doring et al.). Herzog Anton Ulrich-Museum, 1993–4.
Braunschweig. Kein Tag wie jeder andere; Fest und Vergnügen in der niederländischen Kunst (Catalogue by Andreas W. Vetter and Silke Gatenbröcker). Herzog Anton Ulrich-Museum, 2002.
Brescia. Da Caravaggio a Ceruti: la scena di genere e l’immagine dei pittochi nella pittura italiana. Museo di Santa Giulia, 1998.
Copenhagen. Illusions: Gijsbrechts, Royal Master of Deception. Statens Museum for Konst, 1999.
Cremona. Dopo Caravaggio. Bartolomeo Manfredi e la Manfrediana Methodus. Santa Maria della Pietá, 1987.
Dayton. Hendrick Terbrugghen in America (Catalogue by Leonard J Slatkes). Dayton Art Institute, 1965.
Delft. De Stad Delft: cultuur en maatschappij van 1572 tot 1667, 2 vols. Stedelijk Museum Het Prinsenhof, 1981.
Delft. De Stad Delft: cultuur en maatschappij van 1667 tot 1815, 2 vols. Stedelijk Museum Het Prinsenhof, 1982–3.
Delft. Leonaert Bramer 1596–1674; Ingenious Painter and Draughtsman in Rome and Delft (Catalogue by Jane ten Brink Goldsmith et al.). Stedelijk Museum Het Prinsenhof, 1994.
Delft. Delft Masters; Vermeer’s Contemporaries. Stedelijk Museum Het Prinsenhof, 1996.
Delft. Een handdruk van de tijd; de almanak en het dagelijks leven in de Nederlanden 1500–1700 (Catalogue by Jeroen Salman). Stedelijk Museum Het Prinsenhof, 1997–8.
Delft. Beelden van een strijd; oorlog en kunst vóór de Vrede van Munster 1621–1648. Stedelijk Museum Het Prinsenhof, 1998.
Dordrecht. De zichtbaere werelt; schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad (Catalogue by Celeste Brusati et al.). Dordrechts Museum, 1992–3.
Dordrecht. Jacob Gerritsz. Cuyp (1594–1652) (Catalogue by Sander Paarlberg et al.). Dordrechts Museum, 2002.
Dresden. “Der himmelnde Blick.” Zur Geschichte eines Bildmotivs von Raffael bis Rotari. Gemäldegalerie Alte Meister, 1998–9.
Edinburgh. Rembrandt’s Women. National Gallery of Scotland, 2001.
Frankfurt. Leselust; Niederlandische Malerei von Rembrandt bis Vermeer (Catalogue by Sabine Schulze et al). Schirn Kunsthalle, 1993.
Ghent. Joachim Beuckelaer: het markt- en keukenstuk in de Nederlanden 1550–1650. Museum voor Schone Kunsten, 1986–7.
Haarlem. Op zoek naar de Gouden Eeuw; Nederlandse schilderkunst 1800–1850. Frans Halsmuseum, 1986a.
Haarlem. Portretten van echt en trouw; huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw (Catalogue by Eddy de Jongh). Frans Halsmuseum, 1986b.
Haarlem. Schutters in Holland; kracht en zenuwen van de stad. Frans Halsmuseum, 1988.
Haarlem. Haarlem en Hals. Frans Halsmuseum, 1990.
Hannover. Künstler-Händler-Sammler. Zum Kunstbetrieb in den Niederlanden im 17. Jahrhundert (Catalogue by Ulrike Wegener). Niedersachsisches Landesmuseum, 1999.
Hartford. Pieter de Hooch, 1629–1684 (Catalogue by Peter C. Sutton). Wadsworth Atheneum, 1998–9.
Houston. Gray is the Color: An Exhibition of Grisaille Painting. Rice University. Institute for the Arts, 1974.
Kassel. The Mystery of the Young Rembrandt. Staatliche Museen, 2001–2.
Leiden. Geschildert tot Leyden anno 1626. Stedelijk Museum De Lakenhal, 1976–7.
Leiden. Leidse fijnschilders; van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1650–1760 (Catalogue by Eric Jan Sluijter et al). Stedelijk Museum De Lakenhal, 1988.
Leiden. Van piskijkers en heelmeesters; genezen in de Gouden Eeuw. Museum Boerhaave, 1993–4.
Leiden. The Leiden Fijnschilders from Dresden (Catalogue by Annegret Laabs). Stedelijk Museum de Lakenhal, 2001.
Lemgo. Hans Vredeman de Vries und die Renaissance im Norden (Catalogue by Heiner Borggrefe et al.). Weserrenaissance-Museum, 2002.
Lille. Trésors des musées du Nord de la France I: peinture hollandaise (Catalogue by Jacques Foucart et al.). Musée des Beaux-Arts, 1972.
London. Frans Hals (Catalogue by Seymour Slive et al.). Royal Academy of Arts, 1990.
London. Rembrandt: The Master & His Workshop, Paintings. The National Gallery, 1992.
London. The Cabinet Picture: Dutch and Flemish Masters of the Seventeenth Century (Catalogue by Christopher Wright). Richard Green Galleries, 1999.
London. The Genius of Rome, 1592–1623 (Catalogue by Beverly Louise Brown et al.). Royal Academy of Arts, 2001.
Minneapolis. Dutch and Flemish Masters: Paintings from the Vienna Academy of Fine Arts. The Minneapolis Institute of Arts, 1985.
Munich. Adriaen Brouwer und das niederlandische Bauerngenre 1600–1660 (Catalogue by Konrad Renger). Alte Pinakothek, 1986.
Munich. Die Nacht. Haus der Kunst, 1998–9.
Munich. Wettstreit der Künste: Malerei und Skulptur von Dürer bis Daumier. Haus der Kunst, 2002.
Naarden. De Hollandse kortegaard: geschilderde wachtlokalen uit de Gouden Eeuw (Catalogue by Ellen Borger). Nederlands Vestingmuseum, 1996.
Newark. Art & Home: Dutch Interiors in the Age of Rembrandt (Catalogue by Mariët Westermann et al.). The Newark Museum, 2001–2.
New Brunswick. Haarlem: The Seventeenth Century. The Jane Voorhees Zimmerli Art Museum, 1983.
New York. Adriaen Brouwer; David Teniers the Younger: A Loan Exhibition of Paintings (Catalogue by Margret Klinge). Noortman & Brod, 1982.
New York. Liechtenstein: The Princely Collections. The Metropolitan Museum of Art, 1985a.
New York. The Age of Caravaggio. The Metropolitan Museum of Art, 1985b.
New York. Dutch and Flemish Paintings from New York Private Collections (Catalogue by Ann Jensen Adams). National Academy of Design, 1988.
New York, Pieter Bruegel: Drawings and Prints (Catalogue by Nadine Orenstein et al.). The Metropolitan Museum of Art, 2001a.
New York. Vermeer and the Delft School (Catalogue by Walter Liedtke et al.). The Metropolitan Museum of Art, 2001b.
Osaka. The Public and the Private in the Age of Vermeer (Catalogue by Arthur K. Wheelock, Jr. et al.). Osaka Municipal Museum of Art, 2000.
Paris. Le siècle de Rembrandt: tableaux hollandais des collections publiques françaises, Musée du Petit Palais, 1970–71.
Paris. Willem Buytewech 1591–1624 (Catalogue by Egbert Haverkamp-Begemann). Institut Neérlandais, 1975.
Paris. De Rembrandt à Vermeer; les peintres hollandais au Mauritshuis de La Haye. Grand Palais, 1986.
Paris. Tableaux Jlamands et hollandais du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Institut Neérlandais, 1991.
Philadelphia. Masters of Seventeenth-Century Dutch Genre Painting (Catalogue by Peter C. Sutton et al.). Philadelphia Museum of Art, 1984.
Pittsburgh. Gardens of Earthly Delight: Sixteenth and Seventeenth-Century Netherlandish Love Gardens (Catalogue by Kahren Jones Hellerstedt). Frick Art Museum, 1986.
Raleigh. Sinners & Saints; Darkness and Light; Caravaggio and His Dutch and Llemish Lollowers (Catalogue by Dennis Weller et al.). North Carolina Museum of Art, 1998.
Raleigh, Jan Miense Molenaer: Painter of the Dutch Golden Age (Catalogue by Dennis Weller et al.). North Carolina Museum of Art, 2002.
Rotterdam. Adriaen van der Werff (Catalogue by D. P. Snoep and Ch. Thiels). Historisch Museum Rotterdam, 1973.
Rotterdam. Rubens en zijn tijd/ Rubens and His Age (Catalogue by Nora de Poorter et al.). Museum Boymans Van Beuningen, 1990.
Rotterdam. French Paintings from Dutch Collections, 1600–1800. Museum Boymans-van Beuningen, 1993.
Rotterdam. Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuiv (Catalogue by Nora Schadee et al.). Historisch Museum Rotterdam, 1994–5.
Rotterdam. Dutch Classicism in Seventeenth-Century Painting (Catalogue by Albert Blankert et al.). Museum Boijmans Van Beuningen, 1999–2000.
San Francisco. Masters of Light: Dutch Painters in Utrecht During the Golden Age (Catalogue by Joneath A. Spicer, Lynn Federle Orr et al.). Fine Arts Museums of San Francisco, 1997.
Southampton. The National Gallery Lends Dutch Genre Painting (Catalogue by Christopher Brown). Southampton City Art Gallery, 1978.
’s-Hertogenbosch. Vastenavond-Carnival; feesten van de omgekeerde wereld. Noordbrabants Museum, 1992.
’s-Hertogenbosch. Aardse paradijzen; de tuin in de Nederlandse kunst I, 15de tot 18de eeuw. Noordbrabants Museum, 1996.
The Hague. Gerard ter Borch. Mauritshuis, 1974.
The Hague. Great Dutch Paintings from America (Catalogue by Ben Broos et al.). Mauritshuis, 1990–91.
The Hague. Music & Painting in the Golden Age (Catalogue by Edwin Buijsen et al.). Hoogsteder & Hoogsteder, 1994.
The Hague. Princely Display. The Court of Frederik Hendrik of Orange and Amalia van Solms in The Hague. Historisch Museum, 1997–8a.
The Hague. Princely Patrons. The Collection of Frederick Henry of Orange and Amalia of Solms in The Hague (Catalogue by Peter van der Ploeg et al.). Mauritshuis, 1997–8b.
The Hague. Gerard ter Borch and the Treaty of Münster (Catalogue by Alison McNeil Kettering). Mauritshuis, 1998.
The Hague. Haagse schilders in de Gouden Eeuw. Historisch Museum, 1998–9.
Tokyo. The Prints of Pieter Bruegel the Elder (catalogue by David Freedberg et al.). Bridgestone Museum of Art, 1989.
Toronto. The Dutch Cityscape in the 17th Century and Its Sources. Art Gallery of Ontario, 1977.
Utrecht. Nieuw licht op de Gouden Eeuw; Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten (Catalogue Albert Blankert, Leonard J. Slatkes et al.). Centraal Museum, 1986–7.
Utrecht. Nederlandse 17de eeuwse schilderijen uit Boedapest. Centraal Museum, 1987.
Utrecht. Rekkelijk of precies; remonstranten en contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt. Rijksmuseum Het Catherijneconvent, 1994.
Utrecht. Pieter Saenredam, het Utrechtse werk; schilderijen en tekeningen van de 17de-eeuwse grootmeester van het perspectief (Catalogue by Liesbeth M. Helmus et al.). Centraal Museum, 2000–01.
Washington D.C. Gods, Saints & Heroes; Dutch Painting in the Age of Rembrandt National Gallery of Art, 1980.
Washington D.C. Dutch Figure Drawings from the Seventeenth Century (Catalogue by Peter Schatborn). National Gallery of Art, 1982.
Washington D.C. The Age of William III & Mary II; Power, Politics and Patronage 1688–1702 (Catalogue by Robert P. Maccubbin et al.). The Folger Shakespeare Library, 1989.
Washington D.C. Johannes Vermeer (Catalogue by Arthur K. Wheelock, Jr. et al.). National Gallery of Art, 1995–6.
Washington D.C. Jan Steen: Painter and Storyteller (Catalogue by Arthur K. Wheelock, Jr. et al). National Gallery of Art, 1996.
Washington D.C. Gerrit Dou 1613–1675,; Master Painter in the Age of Rembrandt (Catalogue by Ronni Baer et al.). National Gallery of Art, 2000.
Worcester. Judith Leyster: A Dutch Master and Her World (Catalogue by James Welu et al). Worcester Art Museum, 1993.
Zwolle. Zwolle in de Gouden Eeuw; cultuur en schilderkunst (Catalogue by Jean Streng and Lydie van Dijk). Stedelijk Museum Zwolle, 1997.
Bibliography
Next chapter